На евиденцију Националне службе запошљавања у испостави Жагубица пријављена су 182 незапослена лица. Од тог броја, 115 је жена, а 67 мушкараца. Део њих до посла ће доћи току ове године у оквиру програма Националне службе за запошљавање. Позиви и конкурси, укупно их је 13, у оквиру програма мера активне политике запошљавања, објављени су  крајем фебруара. Ови програми обухватају теже запошљива лица, углавном су у питању старији од 50 година, млади до 30 година без завршеног средњег образовања, особе са инвалидитетом и припадници популације ромске националне мањине, радно способни корисници социјалне новчане помоћи, лица која су дуже од 12 месеци без посла и друге категорије незапослених.

            По позиву НСЗ на овај конкурс могу да се пријаве приватни послодавци којима ће за запошљавање ових лица бити обезбеђена субвенција државе. Висина субвенције је одређена степеном развијености локалне самоуправе са чије територије послодавци конкуришу код НСЗ.

            Јавни позиви се односе и за мере реализације стручне праксе, односно оспособљавање за самосталан рад. Пошто су у питању приправници, Национална служба субвенционише запошљавање трећег и четвртог степена квалификације у трајању од 6 месеци (22000 динара), до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификације (24000) и 12 месеци за седми степен квалификације (27000).

            За субвенције могу конкурисати предузећа у приватном као и установе и предузећа у јавном сектору.

Share.

Comments are closed.

Skip to content