2019-09-03T17:35:16+02:00 3. септембра, 2019. 17:35 |

ЖАГУБИЦА: Усаглашавање одлуке о месним заједницама

На скупштинском заседању локалног парламента у Жагубици којим је председавала Оливера Пауљескић усвојена је одлука о месним заједницама чиме је она усклађена са новим Статутом Општине који је донет у марту. Овом одлуком прецизније  је регулисана надлежност месне заједнице, начин избора савета месних заједница, финансирање, као и друга питања од значаја за рад и функционисање месних заједница.

У Комисију у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Жагубица на мандатни период од четири године именовани су: Добрила Пауљевић из Сувог Дола (председник), Ненад Богосављевић (заменик председника), Смедеревка Буцкић (секретар), Милостива Брндушић (заменик секретара), Милан  Пауљескић, Миљана Рашић, Милена Марковић, Марјан Кнежица, Предраг Лупшић, Зоран Керић, Александар Петровић, Александар Лазаревић, Лидија Трифуновић, Славиша Рашић, Љубан Голубовић, Мирко Јовановић, Звонко Сарафинов, Илија Мустецић, Ненад Пистолић и Зоран Симић.

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ за период од 15. априла до 15. јула 2019. године. У извештајном периоду на подручју општине Жагубица где се налази 7 противградних станица није било дејстава, јер није било временских непогода па самим тим ни штете од града.

Све одлуке су усвојене једногласно са 18 гласова за, а седници су присуствовали заменик председника Општине Жагубица Предраг Ивковић, помоћник председника Општине Душан Милосављевић и начелница Општинске управе Смедеревка Буцкић.

                                                                                              Д.Динић