2019-12-16T19:04:41+01:00 16. децембра, 2019. 19:04 |

Жагубица: Усвојени буџет реалан и рестриктиван

На 29. седници Скупштине општине Жагубица одборници су једногласно усвојили буџет за 2020. годину, који је пројектован на 458.138.179 динара и на приходној и на расходној страни. Према речима председнице Скупштине општине Оливере Пауљескић буџет је реалан, рестриктиван и задржао је социјалну компоненту, што значи да су и у наредној години обезбеђени бесплатни вртић и превоз грађана и ученика, једнократна помоћ за свако новорођено дете, незапослене мајке, бесплатна ужина за треће дете и материјална помоћ за социјално најугроженија лица.

-Најзначајнији пројекти који се преносе из ове године су: адаптација и санација зграде Месне заједнице у Крепољину и претварање у вртић, израда пројектне документације за реконструкцију зграде Основне школе у Крепољину, асфалтирање паркинг платоа испред манастира Горњак, реконструкција и доградња система за водоснабдевање Белосавац и јачање капацитета за унапређење електронске управе, казала је Пауљескић.

Председништво Скупштине општине Жагубица

Скупштинска позиција у 2020. години износи 10.285.750 динара, док ће се на разделу председника Општине располагати са 8.867.000 динара и Општинског већа са 2,2 милиона динара. Гледајући по програмима, највише средстава биће издвојено за опште услуге локалне самоуправе 176.966.945 динара, следе организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и предшколско образовање са по 49 милиона динара, основно образовање 29.955.660 динара, социјална и дечија заштита 26.196.000 динара. За развој туризма, пољопривреде и рурални развој опредељено је по 15 милиона динара, заштиту животне средине 13 милиона, комуналну делатност 10.840.000 динара, становање, урбанизам и просторно планирање 14,7 милиона, здравствену заштиту 8 милиона, средње образовање 7 милиона, развој спорта и омладине 10 милиона, развој културе и информисања 29.583.000 динара и политички систем локалне самоуправе 19.811.292 динара.

Пре него што је усвојена одлука о буџету Општине за 2020. годину, одборници су дали зелено светло на четврти овогодишњи ребаланс буџета. Наиме, извршено је препакивање позиција и средства која нису искоришћена усмерена су на позиције где је то било потребно. Буџет после ребаланса износи 546.978.605 динара. Усвојен је и извештај о извршењу буџета за првих девет месеци 2019. године. До 30. септембра буџет је расходно извршен са 64,60 одсто, приходно са 61,63 одсто и до краја године се очекује извршење од преко 83 одсто.

У наставку седнице дата је сагласност за образовање Савета за здравље у чији састав су именовани: др Алексдандра Спасић (председник), представник Завода за јавно здравље Пожаревац, Бојана Миљковић, Марија Јовановић, Вања Милутиновић, Стојан Гаузановић и Слободанка Јанаћковић. Такође, именовани су повереници месних заједница и усвојене су допуњене одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене, јавним паркиралиштима, димничарским услугама, погребним делатностима, одлука о обављању делатности обезбеђивања јавног освтељења, бесплатном превозу путника на територији општине Жагубица и комуналном инспекцијском надзору. Дата је сагласност на Кадровски план Општинске управе за 2020. годину, извештај о раду за 2018/ 2019. и програм рада за 2019/2020. годину Предшколске установе „Полетарац“ и извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ у току 2019. године.

                                                                                                                      Д.Динић