2021-04-13T10:24:22+02:00 13. априла, 2021. 10:19 |

Жагубица:Стратешко планирање одрживог развоја

Мр Владан Лазић

Захваљујући свом географском положају, као и изузетним природним потенцијалима, општина Жагубица настоји да изађе из групе неразвијених општина и све своје ресурсе стави у функцију развоја туризма, а уједно и у развој саме заједнице. Бројни су разлози због којих се општина Жагубица, па и само Хомоље, нису нашли на мети инвеститора.

-На срећу становника општине, па и будућих инвеститора, дошло је до, пре свега, препознавања, од стране Владе Републике Србије, једне изузетне еколошке средине, такорећи нетакнуте природе, у коју треба улагати и да би се, управо због већ наведених разлога које нам је природа несебично подарила, уложене инвестиције вишеструко исплатиле. Тако је дошло до успешне сарадње између локалне самоуправе и  Владе Србије, која претходних година даје веома видљиве резултате, истиче директор Туристичке организације општине Жагубица мр Владан Лазић.

Најпре је излечена вишедеценијска рак рана, а то је путна инфраструктура, без које би сваки наредни план било излишно и поменути. Уз већ потпуно реконструисану путну инфраструктуру, као и привођење земљишта намени, затим регулисања имовинских односа, као и реализацију бројних пројеката, од којих су неки у реализацији, а поједини капитални у плану, створили су се сви предуслови да општина Жагубица постане веома интересантна за саме инвеститоре.

-Најозбиљније се приступило стратешком планирању локалног одрживог развоја, који треба да омогући што већу искоришћеност и један одговорнији приступ свим потенцијалима којима располаже општина Жагубица. Тако се и дошло до ангажовања свих субјеката у општини, а на добробит целе локалне заједнице. На тај начин се одговара на захтеве грађана, који се највише односе на побољшање квалитета живота и економског јачања, каже Лазић.

Крупајско врело

Он је подсетио да је тренутно најактуелније питање израда и реализација просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Kучајске планине, Бељаница, Црни врх и јужни обронци Хомољских планина. То би уједно било и стратешко питање привредног и социјалног развоја овог дела Србије.

-Овај развој би се базирао на развоју туристичке инфраструктуре и ресурса, интегрисању подручја у шире туристичке просторе, као и презентацији и одрживом коришћењу природних и културних вредности, уз њихову интеграцију у јединствену туристичку понуду овог подручја и ширег туристичког простора, закључује директор Туристичке организације мр Владан Лазић.

                                                                                                            Д.Д.