2019-12-27T19:22:39+01:00 27. децембра, 2019. 19:22 |

ЖАГУБИЧКА СКУПШТИНА: О програмима јавних предузећа

На последњем заседању Скупштине општине Жагубица у 2019. години којим је председавала Оливера Пауљескић, одборници су једногласно усвојили програме пословања Јавног предузећа за планирање и управљање пројектима општине Жагубица и ЈКП „Белосавац“ за 2020. годину. У складу са финансијским планом за 2020. годину, ЈП за планирање и управљање планира приход у износу од 16.580.000 динара, расход од 16.460.000 динара и добит од 120.000 динара. Такође, одборници су дали сагласност на ценовник услуга и предлог уговора о вршењу услуга овог јавног предузећа.

            ЈКП „Белосавац“ као корисник јавних средстава за 2020. годину предвидело је средства из прихода од основне делатности у износу од 20 милиона динара, док су средства у износу од 83.100.000 динара приходи из осталих извора, односно укупно 103.100.000 динара. Са друге стране, расходи су планирани у износу од 101.100.000 динара, тако да је процењена добит на 2 милиона динара. Средства у износу од 500 хиљада динара остварена од добити инвестираће се у израду техничке документације за реконструкцију водоводне мреже. Исти износ искористиће се за уградњу видео надзора у циљу заштите објеката и имовине, док ће се преостали део користити за одржавање и покривање губитака у пословању.

            Одборници су дали зелено светло на посебан програм коришћења субвенција из буџета Општине за 2020. годину од стране Канцеларије за пољопривреду. За ову намену биће издвојено 3 милиона динара и то 2.588.000 динара за ангажовање четири радника, 65.000 динара за набавку средстава за рад, 287.000 динара за услуге и таксе и 60.000 динара за стручно усавршање и семинаре.

            За члана Школског одбора средње Техничке школе именован је Илија Аврамовић, наставник математике из Жагубице, док ће Савет за здравље чинити: др Александра Спасић из Жагубице, представник Дома здравља (председник Савета), прим. др Зорица Митић Јовановић, представник Завода за јавно здравље Пожаревац, Бојана Миљковић из Сувог Дола, представник локалне самоуправе, Марија Јовановић из Жагубице, представник Центра за социјални рад, Вања Милутиновић из Жагубице, представник невладине организације „Удружење инвалида Хомоља“, Стојан Гаузановић из Жагубице, представник удружења грађана „Плави круг“ и Слободанка Јанаћковић из Жагубице, представник Републичког фонда за здравствено осигурање филијала Пожаревац – јединица Жагубица.

            Седници су присуствовали заменик председника Општине Жагубица Предраг Ивковић, помоћник председника Општине Душан Милосављевић и представници јавних предузећа.

                                                                                                                      Д.Динић