2021-08-26T09:00:20+02:00 26. августа, 2021. 09:00 |

Жагубичко Општинско веће о плановима детаљне регулације

У  Жагубици  је одржана седница Општинског већа  којом је председавао заменик Општине Жагубица Предраг Ивковић. Овом приликом донета је одлука о оглашавању јавног конкурса за попуњавање  радног места начелника општинске управе као и решење о образовању конкурсне комисије за спровођење овог изборног поступка. Предложен је нацрт закључка о усвајању извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа „Белосавац“ за 2020. годину, нацрт Одлуке о доношењу плана детаљне регулације подручја ветроелектране Црни врх на подручју општине Жагубица, нацрт плана о одлуци детаљне регулације агро -туристичког комплекса „Бела Река“, нацрт плана детаљне регулације за експлоатацију руде на лежишту Потај Чука и одлука о расписивању  јавног конкурса за учешће грађана у спровођењу мера енергетске ефикасности у домаћинствима. Општина Жагубица је половину средства за овај конкурс обезбедила својим пројектом код Министарства енергетике. Такође, разговарало се и о другим захтевима грађана и правних лица за финансијску помоћ.