Светска популација броји више од седам милијарди људи. Према статистици Светске здравствене организације више од милијарду, односно 15 посто становништва, живи са неким обликом инвалидитета, од чега 80 одсто у земљама у развоју.

Како би исказали своје потребе и проблеме са којима се свакодневно сусрећу и указали на права и добробит у друштву, особе са инвалидитетом сваког 3. децембра обележавају свој дан на међународном нивоу. 

Међународни дан особа са инвалидитетом проглашен је 1992. године резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација. Обележавањем овог датума настоји се да се повећа свест о добицима који се могу извући из интеграције ОСИ у сваки аспект политичког, друштвеног, економског и културног живота. 

Резолуција се базира на чињеници да ће остваривање права, заступање и вођство особа са инвалидитетом унапредити  заједничку будућност. Потребни су сви, укључујући и особе са инвалидитетом, како би се постигла одрживост развојних циљева постављених од стране Уједињених нација за период 2015 – 2030. Широм света, особе са инвалидитетом и њихови представници и организације реализују акције са задатком да се проглас „Ништа о нама, без нас“ што даље чује.

Корона вирус оголио је упорне, дуготрајне баријере и неједнакости са којима се суочава милијарду особа у свету са неким видом инвалидитета, а које су међу најтеже погођенима овим вирусом. Одговор на пандемију која укључује инвалидност и опоравак, требало би да воде и ОСИ. То је, како кажу, неопходно ради стварања партнерства, изналажења решења за елиминацију неправде и дискриминације, лакшег приступа модерним технологијама и јачању институција од значаја за особе са инвалидитетом како би се створио инклузивнији, приступачнији и одрживији свет након епидемије.

ДА ПОСТАНУ ВИДЉИВИ

Обележавању Међународног дана особа са инвалидитетом, прикључила су се и друштва и удружења из Пожаревца. У центру града, овим поводом организована је продајна изложба рукотворина.

Иначе, релевантна удружења за ОСИ Града Пожаревца су Друштво за церебралну парализу, Међуопштинска организација слепих и слабовидих, Међуопштинско удружење глувих и наглувих, Удружење за помоћ особама са L-Down синдромом „Осми дан“, Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата и Међуопштинско удружење ментално недовољно развијених и аутистичних лица. Сви они континуирано спроводе програмске активности конципиране тако да покривају све сегменте живота и рада својих чланова. Програми су намењени свим узрастима, како појединцима, тако и групама, као и породици у целини. 

Секретар Друштва за церебралну и дечију парализу Пожаревац Радмила Стјеповић, истиче да је циљ ове кампање да се унапреди положај особа са инвалидитетом, да се промовишу њихове вредности и могућности, а самим тим да постану видљиви и да се укаже на то да и они постоје и доприносе друштвеној заједници. 

-Познато је да у целом свету особе са инвалидитетом имају проблема, колико год се радило на унапређењу њиховог положаја. Ова категорија становништва и даље се сусреће са различитим, како социјалним, тако и физичким баријерама, са стигматизацијом и различитим предрасудама. Има проблема и у неједнакости у запошљавању, у образовању, у појави сиромаштва која је евидентна, у недостатку помагала, постојању физичких баријера у приступу разним институцијама… Познато је да особе са инвалидитетом имају и своје вредности. Они су способни, имају знања и вештине, а на овом месту, кроз организацију продајне изложбе радова чланова организација ОСИ, окупили смо се како бисмо то и потврдили. Кроз продајну изложбену поставку приказана су умећа особа са инвалидитетом, њихова знања, а уз подршку оне могу бити корисне. Наравно, за сваку активност потребна је заједничка подршка породице и надлежних организација, друштвене и локалне заједнице и Републике Србије, наглашава Стјеповић и додаје да је од велике важности подржати могућности ОСИ у циљу развијања услуга социјалне заштите и њиховог кретања и развијања њихових вештина и знања. 

Више од 6.000 особа са инвалидитетом

На територији Града Пожаревца, према подацима коришћеним приликом израде Локалног акционог плана за унапређење положаја ОСИ за период 2021 – 2025. живи нешто више од 6.100 особа са различитим врстама инвалидности – проблемима са видом, слухом, кретањем и пењањем, са памћењем и концентрацијом, проблемима са самосталношћу, комуникацијом, као и са вишеструким проблемима. 

Број регистрованих особа са различитом врстом инвалидитета при Центру за социјални рад Пожаревац је око 540, а ради се о особама са телесним, интелектуалним, сензорним, первазивним развојним поремећајима, вишеструким инвалидитетом, менталним обољењима.

ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СЕРВИС ПОДРШКЕ

За све особе са инвалидитетом у Граду Пожаревцу, према речима секретара Међуопштинског удружења глувих и наглувих у Пожаревцу Владана Бошковића, све релевантне организације представљају свакодневни сервис подршке. 

Представници удружења ОСИ: Радмила Стјеповић, Милана Шестан и Владан Бошковић

-Осим услуга из система социјалне заштите које се уназад неколико година спроводе на територији Града Пожаревца, ту су услуге „Лични пратилац“ и „Помоћ у кући“ које обухватају не само стара лица, већ и особе са инвалидитетом. Наша удружења на свакодневном нивоу представљају не само другу кућу, већ и иновативне услуге подршке. Креирамо различите програме који се не заснивају само на радионичарском раду, већ и на услугама које су од великог значаја за њихово пуно учешће у животу друштвене заједнице попут персоналне асистенције, као и преводилачког сервиса за српски знаковни језик који се код нас употребљава од 2011. године. Удружења ОСИ својим услугама свакодневно олакшавају и руше баријере које су дуготрајне и постојеће, закључио је Бошковић који се овом приликом осврнуо и на проблеме које је изавала пандемија корона вируса. Наиме, ова специјална околност додатно је отежала услове живљења ОСИ, ограничила њихове могућности  изласка из њихових домова, учешћа у различитим радионицама и активностима. Како је каже, модерне технологије допринеле су да се макар редовно информишу. 

Сви програми удружења и друштава одвијају се плански, током читаве године, кроз утврђене области социјалне заштите и остваривања права и субвенција по основу инвалидности, медицинске заштите и рехабилитације, образовање и професионалну рехабилитацију, запошљавање и радно ангажовање, као и кроз организацију културно – просветне и спортско – рекреационе активности. 

Активности организација и удружења ОСИ спроводе се и кроз саветодавно – едукативни рад за ОСИ и родитеље, информативну делатност кроз сарадњу са државним и локалним институцијама,  активности Клуба ОСИ са редовним радионицама, организовање културно – забавних и спортских активности и организацију једнодневних излета,.

М. П.

Share.

Comments are closed.

Skip to content