Туристичка организација Града Пожаревца расписала је оглас за прикупљање пријаве за доделу површина јавне намене на коришћење на Хиподрому, 4. и 5. септембра, у време одржавања 58. Љубичевских коњичких игара. Право пријава имају правна лица-предузетници и удружења из области угоститељске делатности, домаће радиности. Рок за подношење понуда је четвртак, 2. септембар.

У даљем тексту преносимо садржај јавног огласа у целости:

 

У циљу доделе површина јавне намене на Хиподрому на коришћење за одређене намене, у време одржавања 58. Љубичевских коњичких игара, Туристичка организација Града Пожаревца, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање пријаве за доделу површина јавне намене на коришћење на Хиподрому, у време одржавања 58. Љубичевских коњичких игара

Стари занати, домаћа радиност и друге делатности, осим продаје одеће, обуће и индустријски паковане хране, на тезгама Туристичке организације Града Пожаревца, у износу од 5.000,00 дининара по тезги, димензија 2 х 1 метар и 3.000,00 динара по тезги димензија 1 х 1 метар.

Право пријава имају правна лица-предузетници и удружења, из области угоститељске делатности, домаће радиности.

1. Период коришћења јавне површине је 04.09.2021. године и 05.09.2021. године.

2. Поступак прикупљања пријава и доделу површина јавне намене вршиће Туристичка организација Града Пожаревца.

3. Пријаве се достављају у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати- пријаве за доделу локација на хиподрому за време одржавања 58. ЉКИ“.

Понуда мора да садржи следеће: делатност која ће се обављати и решење надлежног органа да је подносилац понуде регистрован за обављање те делатности, контакт телефон и име особе за контакт, као и величину тезге. Понуде се достављају директно на адресу: Туристичка организација Града Пожаревца, улица Табачка чаршија број 1, 12 000 Пожаревац.

4. Рок за подношење понуда је до 02. септембра 2021. године, с тим да понуде морају да стигну на адресу Туристичке организације Пожаревац до 12:00
часова.

5. Отварање понуда је 02. септембра 2021. године у 13,00 сати, у просторијама Туристичке организације Града Пожаревца, Табачка чаршија 1, у Пожаревцу.

6. Број места за пријаву је ограничен, а додела тезги вршиће се по редоследу доставе пријава

7. Ближе информације у вези овог огласа могу се добити на телефон број:012-221- 941 или у Туристичкој организацији Града Пожаревца, у улици Табачка чаршија број 1 у Пожаревцу.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Share.

Comments are closed.

Skip to content