2020-07-22T09:12:11+02:00 22. јула, 2020. 09:12 |

Запошљавање: Нови на листи – матуранти

Према подацима које је на крају прве половине 2020. године објавила Национална служба за запошљавање – Филијала Пожаревац, на евиденцији незапослених на територији Браничевског округа налазило се 8.235 радника. Према подацима из истог периода 2019. године, на овом подручју незапослено је било 8.391 лице. 

Статистика показује да је број незапослених смањен за 156, што бар нумерички значи да ситуација везана за пандемију корона вируса није довела до отпуштања већег броја радника. С тим у вези су и мере Владе Републике Србије, која је током три месеца као подршку малим и средњим предузећима обезбеђивала исплату минималца запосленима.

ПОРАСТ АКТИВНИХ ТРАЖИЛАЦА ПОСЛА

Статистички подаци везани за категорију незапослених који активно траже посао су нешто другачији. Активних тражилаца запослења на крају јуна 2020. је било 7.231, док је тај број годину дана раније износио 6.727. Ови подаци говоре да је приметан тренд повећања броја активних тражилаца запослења у укупном броју лица на евиденцији Филијале Пожаревац.

Како се ситуација са пандемијом није смирила, друга половина године ће показати колико је „жилава“ привреда браничевског краја и хоће ли број незапослених порасти.

За такву врсту анализе још је рано у Националној служби за запошљавање. У Филијали Пожаревац, на основу претходних искустава, кажу да до краја пословне године може да се очекује слична динамика прилива и одлива незапослених, у складу са потребама тржишта рада. Ако се узме у обзир децембар 2019. године, када је број незапослених био значајно мањи, 7.649, требало би очекивати пад незапослености. 

Смањењу броја незапослених лица у трећем и четвртом кварталу пословне године доприносе, поред запошљавања без финансијске подршке, и мере активне политике запошљавања НСЗ. То су програми приправника са високим и средњим стручним образовањем, опремање нових радних места, самозапошљавање, то јест покретање сопственог посла, јавни радови и јавни радови по локалним акционим плановима. Реализација таквих мера углавном се спроводи у другој половини године.

Укупан број новопријављених незапослених у јуну 2020. године је 620. Посао траже у подручју пољопривреде, производње и прераде хране, машинства и обраде метала, трговине, угоститељства и услуга, економије, права, администрације, здравства, фармације, социјалне заштите, као и занимања личних услуга. Реч је о матурантима који су управо завршили средње школе. 

У јуну је према подацима НСЗ – Филијале Пожаревац број запослених или радно ангажованих на Браничевском округу био 1.284 и повећан је у односу на мај за 316 лица. У овом месецу бележи се пораст броја запослених у области прерађивачке индустрије. У тој грани привреде ради 106 лица.

Месец дана раније, у мају, запослено или радно ангажовано је било близу хиљаду људи. Највише на пословима администрације и помоћних услужних делатности – 266, затим трговине на велико и мало, поправке моторних возила и услуга смештаја и исхране. 

Д. Деурић