На подручју које покрива Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац, усеви јечма и пшенице налазе се у фази од краја бокорења до фазе раста стабљике.

        Визуелним прегледом биљака регистровано је присуство симптома мрежасте пегавости листа јечма (Pyrenophora teres), затим сиве пегавости листа пшенице (Septoria tritici) и рђе (Puccinia spp). На појединим парцелама, симптоми мрежасте пегавости, рђе и сиве пегавости присутни су на нивоу прага штетности па се свим произвођачима препоручује да прегледају своје усеве, како јечма тако и пшенице.

       Уколико се у фази првог коленца региструје присуство симптома рђе на 10 одсто биљака или 10 одсто биљака са симптомима мрежасте пегавости листа јечма односно 10 одсто са симптомима сиве пегавости листа пшенице, на листу изнад другог коленца, потребно је спровести хемијске мере заштите неким од регистрованих фунгицида:

 -Zantara (biksafen+tebukonazol) 1 – 1,25l/ha

        -Acanto plus (pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha

  -Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5 – 0,75 l/ha

        Такође, визуелним прегледом усева озимог јечма регистровано је присуство јаја житних пијавица (Lema melanopus), у наредних неколико дана очекује се пиљење њихових ларви.

Share.

Comments are closed.

Skip to content