2018-04-23T08:55:45+02:00 23. априла, 2018. 08:55 |

Заштита јечма и уљане репице

На подручју Браничевског округа усеви озимог јечма се налазе у фази почетка раста стабљике, прво коленце је најмање 1 cm изнад коленца бокорења (30-31.BBCH). Приликом прегледа усева регистровани су симптоми проузроковача мрежасте пегавости листа јечма (Pyrenophorateres) и пепелницежита (Erysiphae graminis). 

На локацијама мониторинга (Орљево и Топоница) симптоми мрежасте пегавости се региструју навише од 10 одсто прегледаних биљака (15 – 51%).

Испуњен је праг штетности и препоручује се примена фунгицида:

  • Opera max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,5 l/ha
  • Acanto plus (pikoksistrobin + Ciprokonazol) 0,6l/ha
  • Amistar extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,8l/ha
  • Cherokee 487.5 SE (hlorotalonil + propikonazol + ciprokonazol) 2l/ha

Што се усева уљане репице тиче они се налазе у фази када су цветни пупољци слободни, до фазе видљивости али још увек затворених појединачних цветних пупољака (BBCH 52-55).

Визуелним прегледом биљака регистровано је присуство репичиног сјајника (Meligethesaeneus) на цветним пупољцима.У овим фазама развоја уљане репице, сјајник може да направи велике штете изгризајући цветне пупољке у потрази за поленом. С обзиром да је постигнут економски праг штетности (0,5-1 имаго по цвасти) произвођачима се препоручују хемијске мере заштите применом неког од регистрованих инсектицида:

  • Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha
  • Talstar, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

 Јовица Јуришић,

дипл.инж.заштите биља у ПССС