Крушкина бува је вероватно највећа штеточина крушке, може значајно да умањи квалитет плодова. Крушкину буву је веома тешко сузбити, па је потребно применити систем мера и држати је под контролом. За њено сузбијање користе се различити инсектициди и борба против ове штеточине траје током целог пролећа и лета.

На подручју деловања РЦ Пожаревац засади крушке се у зависности од сортимента налазе у фази краја цветања до фазе у којој су  плодови достигли димензије до 10мм.

          Визуелним прегледом засада крушака регистровано је присуство обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) у следећим индексима напада: имаго: 3, јаја: 5, млађе ларве: 8, старије ларве: 12.

           У наредним данима доћи ће до масовног излетања одраслих јединки прве летње генерације ове штеточине. У циљу сузбијања имага и спречавања полагања јаја произвођачима се препоручује примена комбинације инсектицида:

  • Movento 100 SC (spirotetramat) у количини1,9 l/ha +
  • Imidan (fosmet) у концентрацији 2kg/ha

-У циљу заштите тек заметнутих плодова и формиране лисне масе од проузроковача чађаве краставости крушке (Venturia pirina)  произвођачима се препоручује примена фунгицида на бази активне материје пириметанил (Pyrus 400 SC, Pehar) у количини 1 л/ха, каже Јовица Јуришић, дипл. инж. из ПССС Пожаревац.

Share.

Comments are closed.

Skip to content