У костолачком огранку „Електропривреда Србије“ предузимају се превентивне мере за спречавање развејавања са депоније пепела и шљаке, која се налази на простору некадашњег Површинског копа „Ћириковац“.

– Свесни смо да увек морамо да се максимално старамо о заштити животне средине и предупредимо деградацију окружења. Наш циљ није да само постигнемо технички савршене параметре наших постројења већ и да се рад тих истих параметара одвија у складу са законима о заштити животне средине, у складу са захтевима који важе у енергетици 21. века. Енергетика и екологија су области које се преплићу и због тога паралелно развијају, истиче Ненад Марковић, директор за производњу енергије „ТЕ – КО Костолац“.

У складу са тим, предузети су одређени кораци на ћирковачкој депонији пепела и шљаке, који су довели до значајног редуковања развејавања са ове локације.

– Почели смо изградњу ветрозаштитног насипа. Наставили смо радове које смо преузели на основу студије о процени утицаја на животну средину. У фази пројектовања је систем квашења на касети депоније у Ћириковцу, тако да све то заједно даје изузетно висок ниво заштите животне средине. То је пре свега важно за сеоска насеља која се налазе у најближој околини ове депоније, додао је Марковић.

Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content