Некадашњи Коп „Ћириковац“ је већ десет година у поступку инвестиционог затварања на основу пројекта o враћању у геолошку, еколошку и економску намену целокупног простора. Простор копа искоришћен је за изградњу модерног одлагалишта пепела из костолачких термоелектрана, што је у функцији затрпавања откопа.

        Рударске активности на Копу „Ћириковац“ годинама се обављају са три багера „дреглајна“ уз ангажовање булдожера и по потреби утоварне лопате и цевополагача.Та механизација, заједно са расположивим људством, сасвим је довољна за обављање потребних радова.

        Осим те основне делатности рудара „Ћириковца“, уз ангажовање булдожера Помоћне механизације, у претходном периоду урађена је техничка рекултивација на површини од око 20 хектара. По речима Душана Ковачевића, управника ПК „Ћикриковац“, на тим површинамa у завршној фази je биолошка рекултивација.

          Крајем марта 2009. дошло је до непланираног покретања земље на целој северној косини Површинског копа „Ћириковац“. Појавом клизишта, које се простирало у правцу исток – запад, у дужини од око 1.200 метара и са дубином по вертикали од 80 до 90 метара, доведена је у опасност комплетна рударска, грађевинска и техничка опрема, а самим тим и наставак рударских радова.

− Комплетна рударска опрема са људством била је склоњена, а већи део транспортован на Коп „Дрмно“, где и данас ради, објашњава Ковачевић.

Од 2010. године до данас активности на Копу „Ћириковац“ усмерене су на стварање услова за формирање смештајног простора за депоновање пепела и шљаке из обе костолачке термоелектране.

          – Обликовање физичке контуре пепелишта рађено је на основу пројектне документације рударских радова, која је усклађена с пројектом новог пепелишта, које се ради у касетама. Рударске активности прате динамику изградње објеката на касетама, а тако ће се радити и у 2019. години, појаснио је Ковачевић.

 Резултат успешне координације између рударске службе на обликовању северне косине и активности службе новог пепелишта на изградњи касета за одлагање je несметан рад свих постројења термоелектрана и Kопа „Дрмно“. Потврда успешних радова на северној косини је и израда етажне равни на коти 92 и монтажа цевоводне линије са истакачима за депоновање хидрауличне смеше.

                                                                                                                         Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content