2020-06-24T08:53:11+02:00 24. јуна, 2020. 08:53 |

Завршетак радова у року

У току су радови на изградњи новoг болничког центра у склопу Опште болнице Пожаревац. 

Због промене Закона о противпожарној заштити Болница је била у обавези да усагласи  пројекат са новим законом и та чињеница је успорила радове. Ипак, радови ће, саопштавају из болнице, бити завршени у предвиђеном року и то средином  2021. године.

Инсталациони радови обухватају развод  медицинских гасова, развод електричне енергије и водоводне инсталације.

Од осталих радова треба поменути уградњу фасадне столарије и свих спољних земљаних радова, а у току су радови на инсталацији опреме за климатизацију и вентилацију, као  и уградња лифтова.

Пројекат под називом „Румунија – Србија заједничка иницијатива против рака у пограничном региону: побољшање дијагностике и лечење малигних тумора, РОРС-193“, суфинансиран је из Интеррег – ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија.