2020-07-13T11:16:10+02:00 13. јула, 2020. 11:16 |

Жeтва јечма и чување његовог зрна

На пољима браничевског округа протеклих дана одвијала се жетва озимог јечма. Изводила се једнофазно универзалним комбајнима. Оптимално време жетве пиварског јечма је при крају воштане зрелости, док се вишереди (сточни) јечмови жању у почетку пуне зрелости. Жетву је потребно обавити у што краћем року како би се смањили губици семена услед ломљења зрелих класова. Након жетве, влажност семена своди се на вредност од 13 до 14 одсто. Уколико је семе влажније, обавезно се досушује природним путем у проветреним, сувим и чистим просторијама, уз често проветравање масе. Влажније семе се може досушити у сушарама за зрнасте производе струјом топлог ваздуха. На температури од 400°C се досушује пиварски јечам, док се сточни јечам досушује на 600°C. Сушење семена је врло важна радна операција, јер од квалитета сушења и излазне влаге зависе и губици при његовом чувању. Губици масе семена на процесе дисања су најмањи када има укупно 14 одсто воде. При тој вредности најмање је загревање семена и најмања могућност појаве гљивичних обољења. Природно или у сушарама, осушено семе одлаже се у различите типове складишта. У њима се чува до употребе. У складиштима се морају непрестано контролисати влажност, температура и здравствено стање семена. Том приликом се изводе и све неопходне мере за заштиту семена од амбарских штеточина и узрочника болести.

-Приноси озимог јечма који је у сетвеној структури браничевског округа у производној 2019/20, години заузео површину од 6. 000 хектара, зависе од многих фактора као што су: квалитет примењене агротехнике, допунске исхране биљака, заштите усева, избора сорте и метеоролошких услова током вегетационог периода. Велика количина падавина током маја и јуна месеца, укупно 196 л/м2 позитивно је утицала на развој озимих стрних жита. Наиме, овом количином падавина надокнађен је дефицит влаге у земљишту током зимских месеци. Такође, услед недостатка падавина у ранијим фазама вегетације јечам је остао нижег пораста, тако да у браничевском округу није дошло до полегања усева озимих стрних жита. Генерално посматрано, на подручју браничевског округа пољопривредни произвођачи се могу надати просечном приносу јечма од 3,5 – 5 тона сувог зрна по хектару, истиче Данијела Илић, мастер инжењер пољопривреде у ПССС Пожаревац.

                                    Д.Д.