На подручју Браничевског округа, прошле јесени, озима пшеница је посејана на око 30.000 хектара. Тренутно се обавља жетва и складиштење хлебног зрна са посејаних површина. До сада је ова операција обављена на око 70 одсто површина, у зависности од подручја.

Због изузетно специфичне производне године, по питању агрометеоролошких услова а пре свега, неравномерна распоређена сума падавина имамо и велике осцилације у приносу у зависности од подручја и парцеле. Приноси пшенице се крећу од 3.500 кг па до 7000 кг сувог зрна по хектару. Посматрано на прошлу годину приноси су мањи од 10 до 20 одсто у зависности од подручја. Стабилне приносе, пшенице имамо на парцелама које су добиле већу суму падавина, као и код произвођача који су све агротехничке мере применили кад треба и како треба.

 Што се тиче параметара комерцијалног квалитета пшенице на откупном месту (влага зрна, хекталитарска маса и примесе) имамо пад хектолитарске масе у односу на прошлу годину, што је последица високих дневних температуре у фази зрења и брзог отпуштања воде из зрна, што је довело до смањења  приноса.  Стандардни параметрикомерцијалног квалитета пшенице су: влага 13 одсто, хектолитарска маса 76,00 а нечистоћа 2,00 одсто.

                                                           Јоргованка Влајковац, дипл. инг. у ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content