2021-06-13T10:55:31+02:00 13. јуна, 2021. 10:55 |

Злато у Хомољу

Истраживања која су спроведена 2014. године показала су да Хомољске планине чувају резерве злата. Резерве су процењене на око 70 тона, а по економској процени, за покретање новог рудника злата потребно је обезбедити 177 милиона долара.  Процену је урадила компанија AMEC из Аустралије.Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС донело је одлуку о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене експлоатације злата на истражном простору „Потај Чука – Тисница” на животну средину.

Стратешка процена се ради за подручје просторног плана који обухвата делове територије општина Жагубица и Мајданпек. У општини Жагубица то су делови катастарских општина Жагубица, Лазница Селиште и Лазница село, а у општини Мајданпек делови катастарских општина Јасиково и Лесково.

Процена просторног плана за ово подручје заснована је на студијско-аналитичкој документацији у области просторног планирања, заштите животне средине и природе.