2018-06-07T08:07:55+02:00 7. јуна, 2018. 08:07 |

Знање за одрживу пољопривреду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ

ПОЉОПРИВРЕДА: СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗАШТИТА БИЉА

Од 280 студената колико је планирано да се упише на прву годину студија на Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу школске 2018 /2019. године за студијски програм Заштита биља предвиђено је укупно 50 места. На буџету се уписује 33, а могућности има за још 17 студената који плаћају школарину. Школарина за прву годину студија износи 55.000 динара и може да се плаћа у ратама.


             Осим успеха у средњој школи при упису се бодује и успех постигнут на пријемном испиту. За студијски програм Заштита биља при пољопривредном смеру постоји могућност да се изабере предмет за пријемни испит: хемија, биологија или математика. Висока техничка школа је спремна да својим будућим студентима помогне у припреми пријемног испита. За математику се часови организују бесплатно, док за хемију и биологију, такође бесплатно, по најави се организују консултације. Школовање на овом студијском програму траје 3 године након чега се добија звање струковног инжењера заштите биља.

Студијски програм Заштита биља је конципиран тако да студентима обезбеди практична знања и вештине, упознавање са основним принципима одрживе пољопривреде, производње здравствено безбедних намирница биљног порекла, као и са принципима ефикасне заштите животне средине, здравља људи и животиња.

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену мера заштите биљака, које омогућују производњу квалитетних и здравствено безбедних биљних производа. Поред тога, знање, вештине и компетенције, омогућују свршеним студентима да наставе своје стручно усавршавање на вишем студијском нивоу као што су специјалистичке или мастер студије.

                                              ДАН ЗА ПОСАО

                Милан Антић, из Пожаревца је Високу техничку школу студијски програм Заштита биља завршио у року 2016. године и уписао специјалистичке студије након тога. При крају је да их заврши и то уз рад:

Одмах по завршетку факултета сам се запослио, прво сам радио овде у Школи као сарадник у настави, односно студент демонстратор у периоду од једне целе школске године, све до прошлог октобра. Тада сам се запослио као менаџер и стручно лице – саветник за пољопривреду, у једној фирми у Пожаревцу.

За овај посао, каже Милан, доста је важна пракса и када сам почео да радим у фирми, имао сам основно знање. Кроз школу доста опширно учимо и то касније у раду постане рутина. Због тог знања у пракси нисам имао већих проблема,  лако сам се укључио у све пословне обавезе. За посао који данас радим увек могу, за савете када су ми потрбни, да се обратим својим професорима са ВТШСС.

Милан Антић додаје и да је задовољан својим послом и зарадом и да за заштитаре има посла, мада се претежно траже стручњаци са искуством. О томе како је одлучио да баш упише овај студијски програм на ВТШСС, каже:

Претходно сам завршио Пољопривредну школу и желео сам да наставим у истом правцу. Размишљао са да ли у овој школи или у Београду да студирам, па сам преломио јер сам очекивао лакши пријемни, али то није било тако – испоставило са да је пријемни у Београду те године био лакши.

Студирање у Пожаревцу где живим је за мене и моју породицу била погодност. И не само то, овде сам упознао доста људи у току студирања из струке и то ми је олакшало да нађем посао.

 Само један дан од како је дипломирао, Милан није радио.