2020-07-04T19:12:49+02:00 4. јула, 2020. 19:12 |

Зоотехничке мере код узгоја телади

Пошто је теле засушено, треба га издвојити у кавез или бокс. Пожељно је теле држати у породилишту прва 24 сата на температури између 10 и 18°C. На млечним фармама код нас праве се типске кућице  за новорођену телад у којима се телад држи првих 14 дана. При конструкцији кавеза и њиховом смештају битно је онемогућити непосредан контакт тек рођеног телета с другом телади. Кавези (профилакторијум) су димензија 1,2-1,5 x 1м2. Треба их сместити, по могућности, у  засебан простор, ограђен са  три зида и кровом. Уколико је телад смештена у затвореним просторима (топли узгој), онда ваља одржавати  температуру 15 – 18°C и релативну влагу од 60 до 80 одсто. Под кавеза је од летава, а сваког се дана простире свежом сламом. 

-Након две недеље телад се из индивидуалних кавеза или боксова премешта у просторе за групно држање. Ту се смешта око 5 телади по боксу, с тиме да је потребно осигурати 2 м2 по телету. Под мора бити  топао, еластичан и прикладан за дезинфекцију. Одбијена телад, у доби од 2. до 6. месеца,  држи се у групама од 6 – 12 грла. По једном телету је потребно осигурати 2,5 – 3 м2  површине у затвореном (наткривеном) простору. Ако се телад држи у затвореним објектима, ваља по једном грлу осигурати 7 м3  простора (при природној вентилацији). Екстремне  временске прилике не делују увек неповољно на телад уколико се она држи у природним условима. Потребно је само осигурати сув лежај и спречити промају. При изградњи стаје одређеног типа не смемо мењати систем држања, дакле, теле једном стављено у хладни узгој не смемо премештати у топли узгој и обрнуто. Идеална стаја за већа стада треба имати ове делове: профилакторијум, део за телад које сише и део за одбијену телад, истиче Ненад Вујчић, дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство у ПССС Пожаревац.