АгроИнфо

АгроИнфо 2018-06-22T11:38:54+00:00

Купиновача

Купиновача је воћна деликатесна ракија добијена дестилацијом проферментисаног кљука свежих плодова или шире купине.

Након бербе плодова, није потребно њихово прање. На самој површини плодова налази се епифитна, пожељна микрофлора, која и отпочиње процес алкохолног врења. Ферментација се обавља на температури 16- 20С, а у случају да температура не прелази 14 подеок, потребно је користити селекциони квасац. Куповином и коришћењем селективног соја квасца и благим повећањем температуре у просторији, активира се врење.

         Након завршетка ферментације, за 3-5 дана треба одмах отпочети дестилацију. Фракција првенца се не одваја на једноставним апаратима. Прихватањем средње фракције и патоке, добија се сирова мека купиновача.

Њеним препеком, редестилацијом, на истом апарату за једноставну дестилацију, може се добити просечна концентрација етанола 57 – 60одстоv/v. Овом приликом треба одвојити око 1 одсто првенца.

Добијени дестилат требало би одмах пребацити у судове од стакла или инокса у којима је потребно да одлежи ради хармонизације око два месеца. Дестилат купиноваче никад не сазрева у дрвеним судовима, јер овај дестилат има веома нежне ароматичне материје, које се не уклапају са састојцима дрвених судова.

Изузетно је цењена купиновача од дивљих плодова, која заузима високо место, поред чувене шљивове препеченице.

Ана Ђорђевић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије

Кукурузни пламенац (Ostrinia nubilalis)

На подручју деловања РЦ Пожаревац, усеви меркантилног, семенског и кукуруза шећерца налазе се у фази од девет листова развијено до почетка појаве метлице (BBCH 17-51). Визуелним прегледом усева регистровано је присуство јајних легала кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis). У усеву кукуруза шећерца бележимо положена јајна легла на 8 одсто биљака, док у меркантилном кукурузу проценат положених јајних легала износи 5 посто.

           Праг штетности за кукурузни пламенац је 10 посто биљака са положеним јајним леглима код меркантилног кукуруза и 5 посто биљака са положеним јајним леглима код семенског и кукуруза шећерца.

            Произвођачима кукуруза се препоручује обилазак усева и преглед на присуство јајних легала. По постизању прага штетности треба спровести хемијске мере заштите применом неког од регистрованих инсектицида: Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha; Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15l/ha.

Јовица Јуришић, дипл.инж.заштите биља

Трешњевача

Трешњевача је воћна ракија добијена дестилацијом проферментисаног кљука свежих плодова трешања или шире, трешања. Дестилација се обично обавља четири недеље након завршеног алкохолног врења, а некад и после неколико месеци, ако је кљук претходно био закишељен. Ово дуго одлежавање мора да буде у одсуству ваздуха. Двократном дестилацијом добијена трешњевача ставља се на одлежавање у судове,који не отпуштају боју, међу којима су и бачве од белог јасена. Важно је напоменути да је време одлежавања најмање једна година, а идеално би било и преко три године.Оно што је разликује од већина ракија, јесте чињеница да за одлежавање тражи места која имају промене температуре током године. Требало би да суд не буде потпуно затворен, тако да могу испарити сви састојци, који би крајњем производу дали оштар мирис. Присуство кисеоника је пожељно током одлежавања.Мекане сорте трешања, са танком покожицом, на врење се могу стављати без претходног дезинтегрисања, такође није обавезно одвајање коштица. Важно је само одвојити петељке и лишће, како ракија не би попримила мирис траве. У току врења требало би обезбедити температуру око 200C, чак и нижу. Да би се ово постигло при вишим спољним температурама, препоручљиво је да судови за алкохолно врење буду мањих запремина. Када се заврши врење, потребно је што пре обавити дестилацију, поготово уколико нису одвојене коштице. У случају да се овај услов не може испунити, саветује са да се преврели кљук чува у пуним судовима, без присуства ваздуха.Дестилација је двострука уз одвајање фракција, а финализација ароме је за два – три месеца одлежавања.У Србији се трешње користе углавном у свежем стању за јело, веома малим делом се користе за производњу трешњеваче, међутим уколико би желели да се опробате у овом технолошком подухвату, саветујем да се користе сорте са ситним плодовима који су посебно богати у садржају шећера и ароме.

Ана Ђорђевић, дипл. инж.

прехрамбене технологије

Вирус бронзавости парадајза

Вирус бронзавости парадајза (Tomato spotted witt virus, TSWV) један је од најраспрострањенијих биљних вируса. Сусреће се на великом броју домаћих, гајених и коровских, као и украсних биљака.  Овај вирус припада групи економски најважнијих и најдеструктивнијих вируса, нарочито у производњи парадајза, паприке, салате, дувана и украсних биљака. Симптоми TSWV могу бити веома разноврсни и различити на једној истој биљној врсти зависно од услова спољне средине, али и од сорте, старости биљке и времена инфекције. На парадајзу симптоми се могу наћи на листу, стаблу, петељкама и плодовима. На листовима, нарочито млађим, долази до појаве ситних, браонкастих пега, до задебљања нерава због чега се лист наборава и увија. Некроза се јавља и на петељкама и стаблу, након чега најчешће пропада цела биљка. Појава симптома на плодовима значајно утиче на њихову тржишну вредност. На зеленим плодовима јављају се некротични прстенови и шаре неправилног облика, док су те пеге на зрелим плодовима углавном беле, бледоцрвене, оивичене концентричним прстеновима. Честа је појава неравномерног сазревања плодова.

Основни начини ширења вируса бронзавости парадајза су векторима (инсектима-трипсима) или зараженим садним материјалом. Исхраном трипса на зараженим биљкама (гајеним или коровским), трипс усваја и вирус који се умножава у његовом телу. Исхраном на другој, здравој биљци трипс преноси вирус, те и та биљка постаје заражена. Други начин ширења могућ је садњом зараженог расада.

Обзиром да сузбијање вируса није могуће, мере борбе огледају се у смањењу популације трипса, коришћењуздравог расада, уништавању коровских, као и заражених биљака. Препорука за сузбијање трипса је примена препарата на бази активних материја:спиносад (Laser 240 SC у дози 0,6 л/ха), форметанат-хидрохлорид (Dicarzol 50 SP у дози од 1 кг/ха) или диметоат (Perfekthion или Dimetogal у дози од 0,075-0,1 %).

Невена Ристић, маст.инг.

Стање усева из пролећне сетве

На подручју Браничевског округа почетком маја завршена je сетва јарих култура. Посејано је око 53.000 хектара кукуруза, 18.000 хектара сунцокрета, на осталих 35.000 хектара посејано је остало индустријско биље, крмно биље и поврће.  Усеви кукуруза се налазе од фазе два листа, па до фазе седам листова, а усев сунцокрета од фазе два пара до четири пара листова у зависности од рока сетве.

 -Карактеристика јаре сетве рода 2018. године у погледу сетвене структуре је да имамо повећање површина под уљаним културама, пре свега сунцокрета за 20 одсто више, а смањење површина под усевом кукуруза у односу на прошлу годину. Старт усева из пролећне сетве је био добар и на већини површина усеви су посејани у оптималном року, са довољно влаге у земљишту што је довело до уједначеног ницања усева. Ако се мере неге јарих усева (заштита од корова и штеточина), обави на време, а уз добре агрометеоролошке услове, ове године можемо да очекујемо стабилне приносе, говори нам  Јоргованка Влајковац, дипл.инг. из ПССС Пожаревац.

            С обзиром на то да су у сетвеној структури јарих усева најзаступљеније културе кукуруз и сунцокрет, Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац сваке године поставља демоогледе хибрида кукуруза и сунцокрета из свих селекционих кућа које дистрибуирају семена на територији Републике Србије, пратећи приносе хибрида три године. Препорука је да се најприноснији хибриди, како кукуруза тако и сунцокрета, уведу у производњу на газдинствима пољопривредних произвођача са подручја Браничевског округа.