2017-02-06T10:14:50+01:00 7. јуна, 2016. 11:54 |

У Костолцу : Једногласно за ребаланс

НА СКУПШТИНСКОМ ЗАСЕДАЊУ У КОСТОЛЦУ

             IMG_2154 Једногласно за ребаланс

У наставку 15. редовне седнице Скупштине Градске општине Костолац, одржаној 1. јуна, одборници су једногласно усвојили одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету за 2016. годину – ребаланас 1 са финансијским плановима. Овом одлуком предвиђени су укупни приходи и примања  у износу од 185.643.443 динара, укупни расходи и издаци у износу од 197.463.659 динара, што значи да је планиран укупни буџетски дефицит у износу од 11.820.216 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбедиће се у потпуности из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине: пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 2.715.931 динара и пренета неутрошена средства  у износу од 9.104.285 динара.

                          Неутрошена средства за покриће буџетског дефицита

Што се структуре прихода тиче, трансфери од других нивоа власти износе 181.995.103 динара, од чега капитални трансфер 79.302.873 динара и трансфер за текуће пословање 102.692.230 динара. На подрачунима корисника буџетских средстава остала су неутрошена средства на дан 31.12.2015. године у износу од 2.715.931 динара, а приходи су повећани и по основу укључења сопствених средстава чије се остварење планира у 2016. години у износу од 12.752.625 динара. У односу на одлуку о буџету, планирани приходи су знатно увећани и то по основу укључивања преосталог износа пренетих неутрошених средстава на консолидованом рачуну Града Пожаревца на дан 31.12.2015. године, која нису предвиђена одлуком о буџету за 2016. годину (средства из фондова) и која овом одлуком износе 9.104.285 динара. То су средства из Буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 3.938.590 динара, програма мера за унапређење услова живота на територији Града Пожаревца у износу од 4.536.858 динара и бившег Фонда за развој у износу од 628.937 динара. Такође, извршен је повраћај средстава и укључивање прихода по Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине. Наиме, у Буџетски фонд за заштиту животне средине враћена су средства у износу од 1.548.074 динара и то су била средства намењена за пројекте који су у потпуности реализовани.

                        Из Дирекције за изградњу око 84 милиона

                       Обезбеђена средства за превоз ученика

Детаљније читајте у недељнику „Реч народа“, објављеном 7. јуна