2017-01-14T00:29:13+01:00 7. децембра, 2016. 14:05 |

Престала да постоји Дирекција за изградњу Пожаревца

 

Дирекција за изградњу више не постоји

Дирекција за изградњу више не постоји

Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Пожаревца и званично је престала да постоји након што је 30. новембра

извршена предаја књиговодствене ванбиласне активе са Дирекције на Град Пожаревац. Тиме су сва овлашћења, обавезе и права Дирекције, од 1. децембра на Граду.

Градоначелник Пожаревца Бане Спасовић рекао је приликом примопредаје документације да је преузета ванбиласна актива Дирекције која обухвата све капиталне инвестиције од оснивања дирекције 1995. године до 2015. године, као и инвестиције које су окончане до 30. новембра текуће године.

Подсећамо да је пре овог чина Скупштина града на седници, одржаној 22. новембра, донела одлуку о престанку постојања, а тиме и брисања из регистра Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“. Из тог разлога је формиран Радни тим за контролу спровођења поступка статусне промене овог Јавног предузећа. У поменутом тиму је 12 чланова и то помоћници градоначелника, начелница Градске управе, начелници одељења Градске управе и чланови Градског већа. Такође је формиран Радни тим за контролу валидности документације Дирекције.

Комисија је у записнику констатовала да је фактички преузела ванбиласну евиденцију Дирекције, у вредности од 2.968.346.000 динара. Тим који је формиран за проверу исправности документације ће у наредном периоду преконтролисати те документе и утврдити да ли постоји валидна документација потребна за укњижбу у јавне евиденције до 2012. године. Иначе, државни ревизор је наложио још 2012. године да се све капиталне инвестиције које је реализовала Дирекција, пренесу на оснивача, Град Пожаревац. Државна ревизија је тај налог поновила у јулу ове године.

Захтев ревизора је спроведен у дело самом примопредајом, чиме је стављено до знања да Град Пожаревац поштује одлуке државних органа и прописе Републике Србије, истиче руководство Града, пред којим је велики посао када је у питању контрола документације. Указује се и на то да ће о свим предузетим радњама бити обавештени надлежни органи.