IMG_3934           На седници Скупштине општине у Жабарима усвојен је завршни рачун буџета Општине за 2016. годину у коме се констатује да су укупно остварени  приходи и примања износили 296.814.000 динара, а извршени расходи и издаци 275.736.000 динара, тако да је остварен буџетски суфицит од 21.078.000 динара. Готовина трезора на крају године износила је 96.994.000 динара и она се састоји од буџетског суфицита од 21.066.000 динара, примања од продаје непокретности у корист Општине 12.000 динара, пренетих неутрошених средстава из ранијих година од 18.820.000 динара и пренетих неутрошених средстава из претходне године од 57.096.000 динара.

            Већином гласова усвојен је први ребаланс којим се  буџет Општине повећава за 85.789.585 динара пренетих средстава из претходних година и 2.025.840 динара наменског трансфера за пројекат социјалне заштите, тако да сада износи 367.971.425 динара. Такође, сопствена средства осталих буџетских корисника се од 16.699.758 динара повећавају за 6.814.390 динара и сада износе 23.514.348 динара. Самим тим и план трезора Општине Жабари се са 296.864.758 динара повећава за 94.620.816 динара.

            Одборници су дали зелено светло измени одлуке о локалним комуналним таксама, закључку о приступању промени Статута Општине, годишњем програму одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене. Председник Општине Јован Лукић истакао је да ће обавеза руководства бити стварање услова за унапређење и бржи економски развој Општине, што ће се постићи изградњом комуналне и саобраћајне инфраструктуре.

            -Добро осмишљена активност на овом плану и реализација поменутих пројеката биће остварена кроз коришћење ових буџетских средстава уз помоћ допунских средстава из министарстава и институција, а све у складу са законом. Захваљујем се Влади Србије и ресорним министрствима који су до сада обезбедили средства за суфинансирање и реализацију пројеката који су планирани на годишњем нивоу, а све у циљу унапређења  и економског развоја наше општине, казао је Лукић.

            Већином гласова усвојен је Програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Општине Жабари. Планирани буџет за субвенције у пољопривреди у 2017.  износи 6,6 милиона динара и предвиђене су 4 групе мера. Такође, усвојен је Оперативни план за одбрану од поплава од вода другог реда, извештај о прошлогодишњем раду Штаба за ванредне ситуације и план рада Штаба за текућу годину, извештај о пословању ПУ „Моравски цвет“ у 2016, извештај о раду Комисије за враћање земљишта, извештај о раду Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ и програм рада ове установе за 2017. годину, извештај о раду Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“  и програм рада за ову годину, извештај о раду Туристичке организације  и план и програм рада за 2017. За члана и председника Управног одбора Центра за социјални рад именован је Радослав Стефановић. Извештај о раду ЈКП „Комуналац“ није усвојен.

            Одборничкој групи СНС-а приступили су одборници Звездан Томић, Тихомир Јанковић и Марија Милошевић, док је одборничкој групи Покрета социјалиста пришао Момир Благојевић.

            Председник Скупштине општине Дејан Адамовић истиче да ће се и  у наредном периоду инситирати на пројектима који доприносе унапређењу развоја.

IMG_3935            -Постоје пројекти са којима смо аплицирали код Министарства привреде за асфалтирање 3 километра путева,  завршена је реконструкција школе у Брзоходу и управо се ради на реновирању школе у Жабарима. Такође, определили смо 10 милиона динара за замену азбестних водоводних цеви у Александровцу и надамо се да ћемо преко  Канцеларије за јавна улагања добити средства за реконструкцију школа у Кочетину и Сибници и амбуланте у Влашком Долу. За реконструкцију Дома културе у Породину обезбедили смо 5 милиона динара. Захваљујући изванредној сарадњи са директором Путева Србије и председником Општине Петровац, успели смо да завршимо асфалтирање регионалог пута који спаја наше две општине у дужини од 3 километра, чија је вредност 40 милиона динара. И у области пољопривреде покренули смо низ пројеката. Наиме, издата су у закуп 23 хектара земље Ивици Јовићу у Сибници, који ће ове године засновати најсавременији вишњар. Целокупну количину прерађиваће Компанија „Вишњин цвет“ са којом је Јовић склопио уговор о пословно – техничкој сарадњи, а која ће у Жабарима отворити погон за производњу вишње у алкохолном дестилату. Такође, око 15 хектара земље издато је у закуп Винарији „Виртус“ из Витежева, која се успешно бави производњом вина и извозом на руско тржиште, закључио је Адамовић.

                                                                                                                        Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content