2018-05-14T20:23:34+02:00 14. маја, 2018. 20:23 |

15. мај – рок за другу рату пореза на имовину и плаћање пореза на доходак

Како је саопштено из Секретаријата за јавне приходе, рок за уплату друге рате годишњег пореза на имовину за 2018. годину је уторак 15. мај. Редовним измирењем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату камате због кашњења у плаћању. Такође, 15. мај је крајњи рок да грађани који су у Србији током  2017. године остварили доходак већи од 2.375.136 динара поднесу пореску пријаву.