2019-10-10T11:37:50+02:00 10. октобра, 2019. 10:44 |

Кучево: Вршњачком медијацијом против насиља

Почетак октобра у Средњој школи у Кучеву протекао је у знаку активности предвиђених  пројектом „Кул је да знаш! Вршњачком медијацијом против насиља“.

Одржано је десет радионица на теме: вршњачко насиље, контрола емоција и конфликата, асертивне комуникације и медијације. Тим вршњачких медијатора спровео је обуку за више од двадесетак ученика и ученица, представника ученичког парламента који су се на овај начин оспособили да путем медијације учествују у решавању сукоба у својим одељењским заједницама.

У школи планирају да се у свим одељењима одрже сличне радионице  како би се и остали ученици упознали са могућностима решавања сукоба путем вршњачке медијације. У циљу стварања позитивне атмосфере у школи и превенције насилних облика понашања предвиђено је и организовање спортских, музичких и културним  манифестација.