2021-04-18T08:27:27+02:00 18. априла, 2021. 08:27 |

Фабрика отпадних вода неопходна

Један од важних пројеката у програму рада Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ за 2021. годину је изградња фабрике отпадних вода. У овом тренутку се настављају активности на оспособљавању излазног колектора од црпне станице четири до Брежанског канала, који сакупља и одводи све отпадне воде из Пожаревца. У току су и активности, односно преговори са немачком КФП банком преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за обезбеђење кредита за овај пројекат.– ЈКП „Водовод и канализација“ има спремну концептуалну студију фабрике отпадних вода, каже директор предузећа Александар Димитријевић и додаје:

А.Димитријевић

– Решили смо имовинско правне односе, чиста је ситуација и сада се разговара са инвеститором тако да очекујем да то буде у догледно време. Локација је на хиподрому, на месту где је била стара фабрика за пречишћавање шездесетих година прошлог века. Тиме би се решио проблем канализације у Пожаревцу. У том делу би требало реконструисати и Брежански канал што смо почели да радимо. Каналом би се одводиле све пречишћене воде у Мораву, како из фекалне тако и из кишне канализације. Капацитет је 70.000 еквивалената по становнику што треба да задовољи потребе града као и будућег пораста броја становника и развоја индустрије.

То је, како напомиње Димитријевић, скуп посао, али мора да се уради због заштите животне средине и омогући повећање капацитета излазности воде из града јер је садашњи систем прилично загушен. Инвестиција би према прорачунима износила око 10 милиона евра. 

 Квалитет воде 

         Квалитет воде у мрежи у Пожаревцу, Костолцу као и сеоским водоводима, којима управља ЈКП „Водовод и канализација“ је сасвим задовољавајући, како показују сталне анализе које се раде у интерној лабораторији под контролом Завода за јавно здравље Пожаревац. Нитрати у пожаревачкој води не прелазе 35 милиграма у односу на дозвољених 50. Микробиолошки  вода је такође апсолутно исправна и сви други параметри су далеко испод било каквих граничних вредности.

СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА ВОДЕ 

Други важан пројекат који се у „Водоводу и канализацији“ наставља и ове 2021. године је смањење губитака воде у мрежи. Спроводе се активности на утврђивању губитака и закључено је да се доста одлива преко старих и неисправних прикључака. Због тога се систематски стари прикључци, укључујући и водомере, континуирано замењују. План је да се цео водоводни систем повеже преко једног диспечерског центра, који би омогућио аутоматизовано праћење свих објеката на водоводној и канализационој мрежи са једног места. Пројекат је урађен 2016. године и за његову коначну реализацију потребни су новац и време. За сада је у току јавна набавка водомера за даљинско очитавање за села Брадарац, Бубушинац, Маљуревац и Кличевац. Водоводни систем Кличевца је од почетка ове године предат на управљање ЈКП „Водовод и канализација“ и у току је уградња постројења за хлорисање на водоизворишту и оспособљавање резервоара који ће решити проблем неуједначеног притиска у систему. Такође се оспособљава извориште „Летњиковац“ одакле ће се водом снабдевати насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац.

                                                                                                                           Д. Деурић