2018-11-08T09:06:50+01:00 8. новембра, 2018. 09:06 |

Администрација ближа грађанима

Александар Симоновић

АЛЕКСАНДАР СИМОНОВИЋ О НОВОЈ СКУПШТИНСКОЈ ОДЛУЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У сенци расправе о ребалансу пожаревачког буџета за 2018. годину, на последњој седници Скупштине, међу осталим, донета је Одлука о Градској управи Града Пожаревца. Овакве врсте одлука као и њихов садржај као делокруга рада и одлучивања у скупштинској сали, у суштини изазивају мање интересовање јавности, иако су важне управо зато што не одређују само функционисање градске администрације већ утичу на обављање свакодневних потреба грађана.

Одлука о Градској управи донета на седници одржаној 1. новембра, доноси неке новине које треба да учине ефикаснијим рад Градске управе, али и поједноставе комуникацију са грађанима. Александар Симоновић који дужност начелника Градске управе званично обавља од 22. септембра након готово годину дана рада управо на овим пословима као заменик, о изменама и новинама у Одлуци за „Реч народа“ каже:

            -Одлука је донета пре свега ради усклађивања са новим Законом о локалној самоуправи. Промењени су називи одељења тако што су поједностављени и истовремено су неке надлежности одељења и описи њихових послова усклађени са стварним стањем. Уочили смо неке стварне ситуације које нису имале потврду у ранијем акту и у складу са тим су промењене неке надлежности одељења.

            Новом Одлуком је дефинисан рад 10 одељења, 5 стручних служби као основних организационих јединица и то Одељења за буџет и финансије, локалне пореске администрације, имовинско – правних послова, комуналних делатности и енергетике, друштвених делатности, опште управе, послова органа Града и информационе технологије, урбанизма и грађевинских послова, локалног економског развоја, пољопривреде и заштите животне средине, инспекцијских послова, као и Службе за управљање људским ресурсима, јавне набавке, инвестиције, заједничке послове, ванредне ситуације и послове одбране. Као посебне организационе јединице издвајају се Комунална полиција и кабинет градоначелника.

            -Осим ове Одлуке Скупштина је донела још и Одлука о утврђивању цене за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површини јавне намене на територији Града Пожаревца која је такође усклађена са новим Законима и стварним потребама. Поступак усклађивања свих постојећих одлука са Законима ћемо постепено потпуно да спроведемо, каже начелник Симоновић.

Александар Симоновић је рођен 1986. године у Пожаревцу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу. Био је судски приправник у Прекршајном суду, а затим је радио у Основном суду у Пожаревцу. Има положен правосудни испит. Од 2015. године ради у Градској управи као виши стручни сарадник Одсека за скупштинске послове. Шеф Одсека за стручне послове градоначелника и Градског већа постаје 2016. да би од септембра 2017. године обављао послове заменика начелника Градске управе Града Пожаревца. На место начелника Градске управе Града Пожаревца постављен је 22. септембра 2018. године.

 

eZUP – ЕФИКАСНИЈА УПРАВА         

Једна од новина ка стварању једне ефикасне и модерне градске управе јесте увођење и примена eZUP као система за електронску размену података свих органа јавне управе по службеној дужности, објашњава начелник, и наставља:

– У систему eZUP су поред Градске управе Града Пожаревца, Катастар, Пореска управа, Национална служба запошљавања, Регистар обавезног социјалног осигурања, Министарство унутрашњих послова, Републички фонд за здравствено осигурање и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. То у ствари значи да када грађанин поднесе захтев за остваривање неког свог права а за одлучивање о том праву су потребни одређени додатни подаци ми ћемо их прибавити по службеној дужности. Тиме штедимо грађанима време и новац у смислу да не иду од шалтера до шалтера.

            Симоновић даље истиче и да је Градска управа Града Пожаревца у 2017. години започела поступак озакоњења објеката ангажујући одређени број лица на тим пословима а на основу сагласности надлежног Министарства.

            -Рад на пословима озакоњења објеката настављен је успешно и у 2018. години а у циљу да се овај, јако обиман посао, заврши, у најкраћем временском року. Наглашава Симоновић и додаје:

-Такође смо, уз подршку швајцарске Владе, ангажовали младе људе који су за потребе локалне пореске администрације вршили попис имовине на терену у циљу усклађивања постојеће евиденције са стварним стањем а у погледу наплате пореза на имовину.