2018-11-06T11:07:31+01:00 29. октобра, 2018. 13:11 |

АГРО ИНФО: ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Конкурс у Пожаревцу отворен до 5. новембра

Град Пожаревац  је 16. октобра објавио  jавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018. годину. Предмет  конкурса су суфинансирање камате за краткорочне пољопривредне кредите, успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, прерада уљаних култура и прерада пчелињих производа.


Пројекат „АГРО ИНФО“ суфинансира Град Пожаревац


Саша Ђорђевић

Од чланице Градског већа задужене за пољопривреду Саше Ђорђевић сазнајемо да максимални износ подстицајних средстава по једном регистрованом пољопривредном газдинству не може бити већи од 50.000 динара за суфинансирање камате за пољопривредне кредите, 400.000 динара за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. За осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, прераду уљаних култура и пчелињих производа повраћај средстава се креће од 40 до 60 одсто. За инвестицију  успостављања и јачања удружења у области пољопривреде, максимални износ подстицајних средстава је до 300.000,00 динара, до 50 одсто повраћаја средстава. Минимални збирни износ рачуна по захтеву не може да износи мање од 30.000 динара.

Општи критеријуми су да корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2018. години, да је са пребивалиштем и производњом на територији Града Пожаревца, да је предметна инвестиција набављена у периоду од 1. јануара 2018. године. Корисник и добављач инвестиције не могу бити повезана лица, корисник као и било који члан његовог пољопривредног домаћинства, да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Граду Пожаревцу, из области пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита и да није проследио захтев за коришћење подстицаја из буџета Републике Србије у овој години.

-У оквиру мере инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава постоје сектори у којима важе специфични критеријуми за кориснике. За секторе  -млеко-  и -месо-прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују објекат за грла и која имају три грла. За сектор -воће, грожђе, поврће и цвеће- прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају или планирају да заснују воћарску производњу на површини од 30 ари или повртарску производњу, украсно биље на минималној површини од три ара. За сектор -остали усеви- прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која имају бар један хектар земљишта под усевима. За сектор –пчеларство- прихватљиви корисници су они који имају минимум пет кошница и минималну техничку опремљеност за производњу меда.

Јавни конкурс траје до 5. новембра и на основу броја корисника у претходне две године сматрамо да ће сва средства, која су намењена за постицаје пољопривредних произвођа бити утрошена, наглашава Саша Ђорђевић.

М.П.