Жижак и мољац              

Након обављене жетве, житарице је потребно адекватно складиштити. Велику опасност по ускладиштене житарице представљају инсекти који могу да проузрокују штету и до 15 одсто, а која се огледа у смањењу квалитета ускладиштене масе.

 


Пројекат “АГРО ИНФО” суфинансира Град Пожаревац


Најзначајније штеточине ускладиштених зрнастих производа су: житни жижак (Sytophilus granarius), житни мољац (Sitotriga cerealella), кукурузни жижак (Sytophilus zeamays), мали брашнар (Tribolium confuzum), брашнени мољац (Anagasta kuehniella) и амбарев мољац (Tinea granella).

Oви инсекти, поред директних оштећења зрна житарица, својом животном активношћу загревају зрнасту масу и повећавају влажност услед чега, при високим температурама и влажношћу, долази до појаве и штетних гљивица (Aspergilus, Fusarium, Penicilium и др.), које производе микотоксине штетне по здравље животиња.

Доспевање ових инсеката у складишта може бити активно (сопственим кретањем и летом) и пасивно (из заостале популације у складиштима). Критична места која треба преконтролисати су тамни углови, отпад, заостале количине старих производа, простори око прозора и вентилационих отвора и искључиво тражити живе инсекте.

         „Мере борбе су превентивне, када нема или има мало штеточина, и куративне, којима се сузбијају штеточине у складишту. Хигијенске мере спадају у превентивне мере и подразумевају темељно чишћење складишта од остатака старих производа пре уношења нових и поправку оштећених врата, прозора, летви и пукотина на зидовима. Хемијске мере могу бити како превентивне тако и куративне. Обично се пре уношења зрнасте робе у складиште обави дезинсекција неким од препарата на бази малатиона, пиримифос метила, циперметрина прскањем или још боље замагљивањем празних складишта.

На тржишту се налазе следећи инсектициди чија је употреба дозвољена у складишту: Actellic-50 (a.m.pirimifos metil), третирањем празних складишта у количини 0,75-1,5 ml/m², третирањем зрна пшенице и кукуруза 8 ml/t зрна уз додатак 0,5-1 l воде с тим да слој пшенице или кукуруза не буде дебљи од 0,5-1м; Етиолтечни (a.m.malation) третирањем празних складишта у концентрацији0,2 – 0,3 одсто уз утрошак 7-8 l припремљене емулзије на 100 m² простора. Након третмана складишњи простор треба добро затворити, радна каренца је од 24-48 сати, тек након тог времена треба добро проверити складиште и ући у њега. Приликом примене инсектицида треба добро водити рачуна о дозама и придржавати се упутства произвођача препарата, сазнајемо од Драгане Урошевић, дипл.инж. у ПССС Пожаревац.

 

Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content