Након жетве стрних жита треба сачекати 15-20 дана да коров изникне у што већој количини и тада приступити примени тоталних хербицида. На тај начин спречавају се штете коју би корови нанели усевима у наредној сезони. Ако је било обилних падавина, поред тотала, препорука је да се изврши и тзв. љушћење стрништа. 

     Тотални хербициди су неселективни хербициди који се користе за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих травних и широколисних корова, као и корова са дубоким кореном. Биљке га брзо усвајају, лако се транспортује до ризома и вршних тачака пораста биљака.

    Употребом тоталног хербицида умањује се популација агресивних корова и спречава се њихово ширење, а смањује се и бројност дивљег сирка на парцелама. 

    Дозирање ових средстава разликује се у зависности од врсте корова који се третира. За дивљи сирак довољно је 3-5l, за пиревину 5-7l, а за дивљу купину 10-12l по хектару. Пракса је показала да се дивљи сирак третира када је висине око 15cm, док су, на пример, зубача и паламида најосетљивије у фази цветања. Остале корове третирамо у фази интензивног пораста, а најбољи ефекат постиже се третирањем корова висине 15–30cm. Процес деловања тоталних хербицида је 15-20 дана. Делују на зелене изникле биљке, па нема негативан утицај на усеве следеће сезоне. Да би коров лакше и брже апсорбовао хербициде све до корена, у раствор се додаје ђубриво. Тотали се користе највише два пута годишње на истом земљишту. Не смеју се прскати површине где се сеју кромпир и соја, нити места на којима се напаса стока.

    Препорука је да се примена изврши када је време без ветра и најбоље у поподневним или вечерњим сатима, када је нижа температура, јер тада биљке отварају стоме, па је и деловање хербицида боље.

         Виолета Станковић, мастер инж.заштите биља у ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content