agro infoОбиласком парцела озимих стрних жита (пшеница и јечмова) у Браничевском округу утврдили смо присуство биљних болести, инсеката и корова. Неопходно је да произвођачи обиђу своје парцеле у циљу утврђивања присуства коровских врста на својим парцелама како би адекватно одабрали један од хербицида који су присутни на тржишту. Хербицид је потребно изабрати на основу присутног корова у самом усеву. Комплетна решења на тржисту јесу Sekator OD, Biathlon 4D и др. који сузбијају све најважније коровске врсте (Gallium aparine – лапак, Cirsium arvanse– паламида, мртва коприва, мишјакиња, амброзија и др.) у усеву озимих стрних жита.

srna zitaТакође, на парцелама је врло присутна и активна житна пијавица – Lema melanopus, која је положила јаја и очекује се појава ларви које је неопходно сузбијати познатим инсектицидима (Fastak 10ЕC, Decis или Vantex 60SC).

У усеву јечма имамо присуство мрежасте пегавости – Пyренопхора терс, на првом листу првог коленца на 10 одсто биљака, чиме је испуњен праг штетности и неопходно је извршити третман у циљу сузбијања овог патогена фунгицидима (Opera maxx, Аmistar еxtrа или Аcento plus).

У усеву пшенице имамо присуство сиве пегавости – Септориа тритици, још увек на доњим листовима, са тенденцијом заражавања горњих листова. Још увек није испуњен праг штетности за третман у циљу сузбијања биљних болести у усевима пшенице. Испуњење прага штетности очекује се у наредних 7-10 дана и тада ће бити неопходно извршити сузбијање познатим фунгицидима (Оpera маxx, Аmistar еxtrа, Аcento plus, Falcon, Оpus team, Аrtea, Duett ultra и др).

Препорука је редован обилазак парцела и правовремена примена средстава за заштиту биља у циљу очувања потенцијала приноса, који усеви носе.

Јовица Јуришић дипл.инг.заштите биља

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content