2018-02-07T12:08:27+01:00 7. фебруара, 2018. 12:08 |

АИК БАНКА – Ваш избор за штедњу

АИК Банка је препозната као једна од водећих банака у Србији, пре свега због сигурности и услова штедње који су у АИК Банци међу најповољнијима на тржишту годинама уназад. О понуди бројних штедних производа, али и оразлозима због којих клијенти могу са сигурношћу своју уштеђевину да повере АИК Банци разговарали смо са Милицом Васић, директорком филијале Пожаревац.

                    Милица Васић

Који је основни критеријум којим се грађани воде приликом одабира банке којој ће поверити своју штедњу?

Грађани од банке, пре свега, траже сигурност, поверење, добар производ штедње који одговара њиховим потребама, као и коректан однос банке према њима. Да би се придобило поверење грађана банка мора бити финансијски стабилна и поуздана, мора имативисок износ капитала и широк спектар производа и услуга како би клијенти могли на најбољи могућ начин да задовоље своје потребе. Такође,параметри којима би грађани требало да се воде приликом одабира банке којој ће поверити своја средстава, свакако су ипрофитабилност банке, солвентност, ликвидност и савременост у смислу увођена нових сервиса на линији дигитализације, па све до личног контакта штедише са службеником банке у филијали банке.

АИК Банка је дуги низ година међу штедишама препозната као капитално јака и стабилна банка која улива велико поверење својим клијентима.

Чињеница која најбоље сведочи о поверењу које грађани имају у АИК Банку свакако је укупан износ штедње који је достигао износ од 800 милона евра. Поред тога, АИК Банка пуно улаже у развој дигитализације и савремених технологија у функцији банкарског пословања настојећи да својим клијентима обезбеди сигурну и брзу услугу. Захваљујући савременим услугама АИК Банке, клијенти имају могућност уплата на штедњу путем електронског банкарства, као и да располажу средствима онлине и путем платних картица. На овај начин клијенти могу да уштеде време и контролишу своју штедњу са рачунара или мобилног телефона 24 часа дневно, без обзира где се налазе.

Које видове штедње нуди АИК Банка?

АИК Банка је обогатила своју понуду производа и услуга моделом штедње са степенастом исплатом камате. Ово је специјалан вид штедње где камата зависи од периода у коме се депозит налази у току орочења, при чему се примењују више каматне стопе по протеку одређеног периода, уз гарантоване каматне стопе за протекли период. Средства се орочавају на период до 36 месеци, а висина каматне стопе иде до 1.6% годишње. Оно што је веома важно је да клијенти у сваком тренутку располажу својим улогом, односно могу у сваком тренутку да разороче штедни улог пре истека уговореног рока орочења, уз признавање камате за издржани период.

Како штедише реагују на понуђени модел степенасте штедње?

Модел степенасте штедње бележи велико интересовање грађана и тренутно представља један од најатрактивнијих производа штедње на домаћем тржишту.

На који начин АИК Банка подстиче штедњу?

Слушајући пажљиво своје клијенте настојимо да сагледамо све њихове захтеве и пословне потребе и развијемо понуду савремених штедних производа и услуга нудећи бројне иновације окренуте дигиталном банкарству и савременим каналима дистрибуције. Препознавање потреба клијената, уз понуду бројних иновација, чини АИК Банку већ дуги низ година једном од најуспешнијих банака у Србији којој је велики број клијената поверио своју штедњу.