АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА „АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ“

Настанак и развој фармације у Браничевском округу чини врло значајан део целокупне историје здравствене службе Србије.О степену медицинске и фармацеутске културе на овим просторима постоје сведочанства која говоре о непрекидном трајању и развоју почев од најстаријих времена из периода Римског царства, па до савремених корака модерне фармације, оличене у отварању првих апотека средином 19. века, све до данашњих дана када Пожаревац постаје средиште целокупне здравствене и фармацеутске службе.

Дана 7. марта, сада већ далеке 2007. године, кренула је са радом четврта јединица при Апотеци Пожаревац, апотека „Проф. др Јован Туцаков“, у Улици 27. априла 39.  Апотека је добила име по нашем неприкосновеном стручњаку из области фармакогнозије и фитотерапије. Овакав концепт развоја је квалитетну фармацеутску здравствену услугу учинио доступнијом за суграђане из удаљенијих крајева нашег града, а то је истовремено значило и битан заокрет у пословању Апотеке Пожаревац, односно полако приближавање ка периферним деловима града. У наредним годинама, приступило се отварању више апотека оваквог типа, што је наишло на добар оџив и одобравање суграђана.

ПОНУДА

У апотеци „Проф. др Јован Туцаков“ налази се велики дијапазон лекова свих фармаколошких група, биљних терапеутика, дијететских суплемената, санитетског потрошног материјала, козметике за наше најмлађе, и различитих врста помагала. Одговорни за рад, добру снабдевеност, стручни савет и пословање ове јединице, у склопу Апотеке Пожаревац, су магистри фармације, дипл.фарм. Јованка Ивановић  и дипл.фарм.специјалиста фармацеутске здравствене заштите Александар Шиник. Наоружани знањем, великим искуством, стрпљењем, увек су доступни, савремени и отворени нашим суграђанима. На овај начин обезбеђена је високо стручна, квалитетна и професионална фармацеутска здравствена заштита. 

  Традиционална улога фармацеута у припреми, набавци, дистрибуцији и издавању лекова на лекарски рецепт, у последњих десетак година значајно се променила, у свету, али и код нас и померила ка пружању квалитетне и свеобухватне фармацеутско-терапијске услуге. Експертско поље фармацеута, примарно утемељено на хемији лекова остаје и данас веома значајна и незаобилазна област у „корпусу“ фармацеутских знања и вештина, али се оно полако проширује и помера ка рационалној употреби лекова-фармакотерапији.   

  НОВА УЛОГА ФАРМАЦЕУТА

Фармацеут, као стручњак за лек се све више ангажује у праћењу прописивања, издавања, примени лекова и праћењу ефикасности и безбедности терапије. Нова, савремена улога фармацеута у здравственом систему, коју имплементирају сви запослени у Апотекарској установи Пожаревац остварује се кроз активно учешће у следећим активностима:

– Спровођење рационалне (ефикасне, безбедне, економски оправдане) терапије,

– Индивидуални приступ болеснику,   

–  Идентификовање фактора ризика, везаних за болесника и/или лек,

– Пружање савета и информација о лековима,  

– Повећање степена сарадње пацијената са здравственим професионалцима,  

– Формирање листа лекова, клиничких и терапијских протокола и њихова примена у клиничкој пракси,

– Евалуација употребе лекова,

– Пријављивање нежељених ефеката,

– Образовање и саветовање болесника,

– Промоција здравља и превенција болести

Дакле, да резимирамо, фармацеути – експерти за лекове Апотекарске установе Пожаревац, активно су  укључени у процесе познавања савремених принципа фармакотерапије, затим терапије, засноване на доказима(ЕБД), етиолошких фактора и фактора ризика од значаја за развој болести. Ту је и избор адекватног лека и праћење терапије,  клинички значајних интеракција лекова, профила нежељених дејстава лекова,  примене лекова у специфичним популационим групама, као и код особа са поремећеном функцијом јетре/бубрега. Уз све поменуто ту је и познавање принципа фармакоекономије и основе менаџмента лекова.

  Ова нова улога наших фармацеута доноси им и повећану одговорност да као стручњаци за лек обезбеде високо професионалну услугу у циљу промоције здравља, превенције болести и спровођења рационалне и ефикасне фармакотерапије.

Можда је потребу за истрајношћу, упорношћу, стрпљивошћу и вером у успех у раду здравствених радника најбоље исказао др. Јован Туцаков: „Као што је слобода човековог духа вечита борба за слободу, тако је и здравље вечита борба за здравље“, само су се методе те борбе кроз векове мењале и усавршавале.

Александар Шиник,  дипл.фарм. специјалиста 

фармацеутске здравствене заштите

Share.

Comments are closed.

Skip to content