2020-03-25T13:41:41+01:00 25. марта, 2020. 13:36 |

БАНКA ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА: Исплата пензија могућа путем једнократног овлашћења

Банка Поштанска штедионица је почела исплату другог дела фебруарске пензије на 184 локације.

Од данас, на свим локацијама Банке исплату је могуће реализовати и путем једнократног овлашћења (овлашћење није потребно оверавати) за све кориснике пензија са навршених 65 и више година живота.

Издавање овлашћења мора се обавити бесконтактно – у сваком тренутку неопходно је одржавати безбедну дистанцу од два метра и након доставе пензије извршити дезинфиковање руку. Текст једнократног овлашћења могуће је преузети са сајта банке www.posted.co.rs, али се може саставити и у слободној форми, уз обавезно навођење личних података пензионера и лица које се овлашћује, број текућег рачуна, назив банке и износ који се исплаћује (бројем и словима). Овлашћење мора бити потписано како би било валидно.

Више о свим начинама доставе пензија можете видети на сајту posted.co.rs  у одељку Вести.

У прилогу су контакт телефони свих експозитура Банке на територији Републике Србије.