Сви послови на биолошкој рекултивацији деградираних површина на копу „Дрмно“ који су били предвиђени на почетку прошле године, реализовани су, тако да се у нову годину ушло са новим задацима у сфери пошумљавања. 

− У 2021. години, биолошком рекултивацијом успешно је пошумљено пет хектара косина унутрашњег одлагалишта ПК „Дрмно“ чиме је употпуњен такозвани прстен косина око унутрашњег одлагалишта. Посађено је 1.100 садница багрема по хектару, што значи да је пошумљавање обављено са укупно 5.500 садница, oбјашњава Велимир Дамњановић, самостални инжењер за биолошку рекултивацију. Приликом садње додавани су суплементи и хумус у предвиђеним количинама како би се побољшала структура земљишта и обезбедио успешан пријем садница. Након садње багрема припремљене су све мере неге садница: окопавање и формирање чанака око садница, орезивање, заливање, кошење око садница и међуредно кошење.  

Велимир Дамњановић

Поред шумске биолошке рекултивације, у овом периоду обављена је и пољопривредна биолошка рекултивација на 10 хектара равних вршних делова на унутрашњем одлагалишту ПК „Дрмно“. У предвиђеном времену посејана је луцерка чему су претходили радови на припремању земљишта за сетву као и додавање адекватних ђубрива за сетву. Радови у оквиру биолошке рекултивације обухватили су све мере неге засада багрема на површини од 47 хектара, а третирани су и усеви луцерке и легуминозе. 

Дамњановић каже да су на спољашњем одлагалишту, као и претходних година спроведене све мере неге на засадима пауловније на површини од 3,5 хектара и воћњака површине 2,5 хектара.

Он истиче да су завршени и послови у оквиру газдинске јединице „Kопови Костолац“, везани за гајење и чување шума на објектима ГJ – ПК „Ћириковац“, „Кленовник“ и „Koстолац“, a пошумљена је и површина од једног хектара у одељењу 10, које гравитира према депонији пепала и шљаке Средње костолачко острво. 

Формиран је нови еко-појас насеља Канал пошумљавањем са 1.015 садница клона тополе M1, уз примену свих прописаних мера при садњи, рачунајући и мере неге садница.

Када је у питању техничка рекултивација, према речима нашег саговорника, 2021. припремљене су равне површине вршне етаже унутрашњег одлагалишта ПК  „Дрмно“ од 50 хектара и косе површине треће етаже од пет хектара. На равној површини од 50 хектара планирано је да се посеју луцерка и легуминоза, a нa косини површине пет хектара биће посађен багрем. 

Уговор о спровођењу биолошке рекултивације у 2022. потписан је у другој половини децембра прошле године.

Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content