СИСТЕМ ЗА ОДСУМПОРАВАЊЕ У ТЕ „КОСТОЛАЦ Б“

Ново постројење за одсумпоравање димних гасова у Термоелектрани „Костолац Б“, костолачком огранку „Електропривреде Србије“, доноси вишеструку корист. Најважнија је побољшање заштите животне средине, првенствено због чињенице да је емисија сумпор-диоксида и прашкастих материја сада знатно мања него у претходном периоду. Осим тога нуспродукт у раду система за одсумправање је гипс који се такође продаје.

Квалитет ваздуха је побољшан и смањивањем емисије прашкастих материја у димним гасовима ТЕ „Костолац Б“, а сам процес одсумправања одвија се у континуитету, као и производња електричне енергије. Сменски начин рада омогућава да се континуирано смањује ниво загађујућих честица.

Водећи инжењер за одсумпоравање у Термоелектрани „Костолац Б“Марко Цимбаљевић каже да се у раду овог постројења користи кречњак.

− У току 2021. године, према количини утрошеног кречњака, чији се водени раствор користи као сорбент, произведено је око 160.000 тона гипса. Одређене количине се лагерују, а део се продаје привреди као сировина. Сам рад постројења за одсумпоравње веома је уходан, завршен је пробни рад и запослени су упознати до детаља са овом технологијом, с обзиром на то да је ово прво постројење тог типа које је изграђено у систему „Електропривреде Србије“ , каже Цимбаљевић.

Постројење за одсумпоравање функционише добро и после фазе пробног рада.

Он истиче да је најважније очекивање испуњено − емисија сумпор-диоксида је вишеструко смањена, а знатно су редуковане и емисије прашкастих материја, чиме је остварен важан помак у заштити животне средине и очувању квалитета ваздуха.

Емисија сумпор-диоксида смањена је од 25 до 30 пута у односу на просек. Количине измерене на блоку 1 у марту су у оквиру предвиђених законом, то јест имају нижу вредност од граничне вредности емисије , која износи 200 милиграма по кубном метру.

-Као посебан бенефит рада постројења за одсумпоравање истакао бих и велико смањење емисије прашкастих материја, чија је просечна вредност далеко нижа од ГВЕ, а која по садашњем закону износи 50 милиграма по кубном метру. Емисија прашкастих материја на блоку 1 у марту износила је око 15 милиграма по кубном метру, рекао је Цимбаљевић.

У наредном периоду очекује се додатно пооштравање дозвољених емисија димних гасова и прашкастих материја које стварају термокапацитети за производњу електричне енергије. На основу овог искуства, ТЕ „Костолац Б“ с постојећом технологијом за одсумпоравање димних гасова моћи ће да задовољи и нове захтеве.

У плану је да се овакво постројење изгради и за потребе Термоелектране „Костолац А“, које ће омогућити да се и та термоелектрана сврста у термокапацитете који задовољавају прописане емисије димних гасова. Ове обавезе преузете су у складу с директивама Европске уније, које је су прихватиле и чланице Енергетске заједнице у складу са европском директивом о великим ложиштима, која је претходила тренутно важећој директиви о индустријским емисијама.

Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content