Kategorija: Привреда

РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕГРАДИРАНИХ ПОВРШИНА НА КОПУ „ДРМНО“ На површини од 15 хектара на унутрашњем одлагалишту Површинског копа „Дрмно“ почетком прошлог месеца…