2018-01-23T00:26:31+01:00 23. јануара, 2018. 00:26 |

Да часови у школи буду лакши и лепши

   Протекла 2017. година остаће упамћена по изузетним резултатима ученика Основне школе „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу. Из свих наставних предмета од првог до осмог разреда, почевши од општинских, па све до републичких такмичења, ђаци ове школе истакли су се својим знањем и успесима.

„У школи се стaлно рaдило нa модернизaцији вaспитно-обрaзовног процесa сa циљем дa нaстaвни сaдржaји буду интересaнтнији ученицимa, a процес стицaњa знaњa квaлитетнији. Примењивали су се нови облици рaдa и рaзличите нaстaвне методе. Набављена су нова наставна средства. Желим да нагласим да је уз све ово увек постојала спремност свих нaстaвникa дa се усaвршaвaју и испољaвaју своју креaтивност кaд год је то било потребно.

        Златан Радовановић

Као директору школе основни задатак ми је да у новој, 2018. години подржим и унапредим досадашњи квалитет знања и образовања ученика и њихових наставника. Желим да савременим приступом настави пратимо модерне токове образовног система, а у исто време чинимо све да се ученици наше школе осећају безбедно и сигурно. Наш највећи задатак је да оплеменимо школу и простор у њој, све у циљу да деци боравак у њој и учење буду лепши, лакши и безбеднији, каже директор Златан Радовановић.

Током 2017. године, у школи се доста радило и на стварању здравих и безбедних услова за учење и развој ученика.Осим  појачаног дежурства  наставника, у  школском  простору и дворишту, осим постављања и поправке видео надзора,Основна школа ,,Десанка Максимовић“добила је нову реконструисану ограду. Како је и било предвиђено уговором,путем реконструкцијеизвршена је надоградња постојеће ограде, заједно са капијама. Радове је финансирао Град Пожаревац препознавши значај ове инвестиције усмерене ка повећању безбедности деце за време њиховог боравка у школи.

У  циљу  одржавања  здравих и безбедоносних  услова  за рад и  развој  ученика, набављен је материјал и санирани су тоалети  у приземљу школе,  обновљени су тротоари око фискултурне сале, опремљена је ђачка кухиња,продужени боравак и школска библиотека, набављени су ђачки ормарићи.

        „У школи се ових дана припремамо за предстојећу школску славу. Одржаћемо  Светосавску академију, у току су увежбавања и пробе, прикупљају се ликовни и литерарни радови,украшавају панои у холу школе.Овогодишњи темат је под насловом: ,,Љубав је најлепша молитва“ и најуспешнији радови ће одлуком Комисије за културну и јавну делатност бити награђени на свечаној приредби.Ученици и радници школе са великим ентузијазмом су закорачили у 2018. годину и верују да ће постићи још боље резултате него прошле, која је такође билауспешна, истакао је директор честитајући свим ученицима и радницима школе 2018. годину и предстојећу школску славу, Светог Саву.