2021-05-29T08:14:03+02:00 29. маја, 2021. 08:14 |

Деманти

У складу са Законом о јавном информисању објављујемо деманти на саопштење објављено 10. маја под насловом  „Батут потврдио исправност воде у Драговцу“Сплеткарење уместо знања, непотизам и страначко запошљавање уместо здраве конкуренције, полуписменост уместо образовања  је реално стање ЈКП „ВиК“. Замена теза, полуистине и лажи не могу да промене чињеницу да су незнање и бахатост основне одлике рада овог јавног предузећа.

Као и много пута до сада ЈКП ,,ВиК“ Пожаревац у свом маниру манипулише грађанима Пожаревца и свесно их доводи у заблуду, бавећи се неистинама и заменом теза.  Наиме, у саопштењу „Батут потврдио исправност воде у Драговцу“ које је медијима достављено 10. маја ЈКП ,,ВиК“ свесно врши замену теза, бавећи се питањем како сам постао узбуњивач, а не суштином, а то је да сам у поступку пред   Вишим судом у Пожаревцу  доказао да сам претрпео злостављање на раду од стране послодавца, доказао да сам на радном месту главног инжењера за машинско одржавање након извршеног узбуњивања претрпео одмазду, прво вођењем дисциплинских поступака који никада нису окончани, а потом давањем отказа који је поништен као незаконит и распоређивањем на неадекватно радно место,  као и  ускраћивањем основних услова и средстава за рад. Такође, ја сам узбуњивач који је добио судску заштиту не само у вези мобинга, већ и у поступку пред Вишим судом који је донео привремену меру којом је одложено дејство отказа уговора о раду за који је суд навео да је  у вези са раније извршеним узбуњивањем. Осим тога судску заштиту сам добио као узбуњивач пред Основним судом у поступку поништаја решења о отказу уговора о раду који је правоснажно окончан у моју корист. Дакле, мој статус узбуњивача су потврдиле три различите судске инстанце, Основни и Виши суд у Пожаревцу и Апелациони суд у Крагујевцу. Сваки пут ме је успешно и потпуно бесплатно заступала ,,Пиштаљка“. Такође, користим прилику да упознам јавност Пожаревца, да је послодавац наставио са одмаздом,  даљим претњама и упозорењима и опоменом са најавом отказа уговора о раду након које следи отказ уговора о раду без упозорења, без обзира што сам доказао да је отказ незаконит, а, потом, доказао и злостављање на раду од стране тог истог послодавца.

Што се предмета узбуњивања тиче, гнусна је лаж да је због мог узбуњивања прикључен само један корисник (бивши почивши радник Водовода који се једини прикључио на цевовод у Драговцу). Tакође је неистина да је моје узбуњивање лажно и да је допринело да остали мештани насеља Драговац остану у режиму коришћења сопствених бунара. Наиме, ја сам узбуњивање обавио након изградње цевовода Пожаревац – Драговац, након чега је кренула одмазда ЈКП ,,Водовод“ према мени која траје до данас. Ко је спречавао мештане насеља Драговац да се  прикључе на водоводну мрежу која узгред буди речено још увек није изграђена? ЈКП ,,ВиК“ свесно обмањује јавност јер не објављује чињеницу да још увек није изграђена водоводна мрежа у насељима Драговац и Живица, већ само потисни цевовод на који се не прикључују корисници, већ на секундарну још увек неизграђену мрежу.

Увидом у део Књига хитних интервенција установио сам да је поменути цевовод за првих  неколико година свог постојања преживео више од 50 хаварија. Права количина хаварија за 13 година постојања је преко сто и више хаварија. Огромни новац је уложен у санирање тог ругла од цевовода. Водовод је себи за живота подигао споменик. Цевовод Пожаревац – Драговац Φ 315 никада није добио употребну дозволу, самим тим, не видим како би неко и могао да се прикључи на исти. Инвеститор га никад није примио од извођача, односно од ЈКП ,,ВиК“. И поред тога, на цевовод је превезана Стишка улица, прикључена стамбена зграда „Декор“ и још неколико објеката.  Инвеститор није исплатио  извођачу ЈКП ,,Водовод и канализација“ Пожаревац велики део потраживања, јер није био задовољан изведеним радовима. 

Цевни материјал од кога је изведен цевовод Пожаревац – Драговац је изузетно квалитетан. Лично сам га носио на анализу у ИМС, Институт за испитивање материјала Србије. Оснивач ИМС-а је Бранко Жежељ, највећи српски неимар свих времена. Експертизом је установљено да је цевни материјал одличан јер је издржао 2,5 пута већи притисак од декларисаног више сати. Представник ХИНС Нови Сад, произвођача цевног материјала је на захтев ЈКП ,,ВиК“ Пожаревац долазио на дефектажу и том приликом је установљено да је цевни материјал изузетно квалитетан и да је уграђиван неконтролисаном силом. 

Од радника који је радио на санирању око 50% од 100 и више хаварија ове беде од цевовода сам добио информацију да су гумени заптивци приликом изградње  лепљени са унутрашње стране цеви синтетичким лепком. Касније су и радници који су учествовали у изградњи цевовода потврдили да су коришћене велике количине синтетичког лепка. Извођачи радова на  цевоводу Пожаревац – Драговац су наредили или у најмању руку дозволили употребу синтетичког лепка за лепљење гумених заптивки што је строго забрањено. Непосредни извођачи радова су били инжењери А.И, Д.К. члан НО и В.С. Употреба лепка и лепљење гумица није у складу са техничким прописима  јер је лепак штетна супстанца, а као таква је строго забрањена и не може употребљавати за производњу хране, где спада и пијаћа вода.

Од радника који су учествовали у изградњи цевовод Φ500 Морава – Кључ извориште сам такође добио информацију да је и овај други цевовод такође лепљен синтетичким лепком. Дакле, други цевовод, не само цевовод Пожаревац – Драговац Φ315 већ цевовод од изворишта  Морава до инфилтрационих базена на изворишту Кључ Φ500 је такође лепљен синтетичким лепком што је несхватљиво сваком нормалном човеку и човеку од струке и од морала. Радове на овом цевоводу је такође изводио члан НО Д.К.

ЈКП ,,ВиК“ Пожаревац манипулише, спинује и обмањује јавност. Како? Тако што нам потура стручно мишљење Института за јавно здравље „Батут“ чија се испитивања односе на параметре који су саставни део редовних физичко-хемијских испитивања,  а перфидно занемарује и скрива Извештај магистра хемије Александра Ивковића који је на захтев ЈКП ,,Водовод и канализација“ Пожаревац сачињен за потребе извођења доказа на суду и кога достављам у прилогу. Извештај је заведен код ЈКП ,,Водовод и канализација“ Пожаревац под редним бројем 01-5285/1 од 28.08.2018. године.

Наиме, магистар хемије Александар Ивковић, у Извештају сачињеном на захтев ЈКП ,,Водовод и канализација“ Пожаревац, у свом стручном мишљењу, налаже и указује на потребу да се вода поменутог цевовода испита на следећа једињења: 

  1. Тетрахидрофуран, који може да доведе до појаве карцинома
  2. Метил етил кетон, који може да доведе до оштећења органа
  3. Циклохексанон, који може да доведе до генетских дефеката и штетно да утиче на плодност 
  4. Метил изобутил кетон, који доводи до јаке иритације ока
  5. Н,Н- диметилформамид, који може штетно да утиче на плодност или на плод

ЈКП „ВиК“ није никада, па ни сада, урадило анализе на наведена штетна једињења. А тих једињења нема у анализи коју је урадио ,,Батут“. О анализама које је урадила интерна лабораторија ЈКП ,,ВиК“ не бих да се изјашњавам, обзиром на то да та лабораторија није акредитована, да су анализе радила нестручна лица без потребних квалификација,  нема ни опрему потребну за ову посебну врсту анализа а и најважнија чињеница је да је у томе учествовала  Ј.Д. супруга директора ЈКП ,,ВиК“  и тиме у потпуности дискредитовала демант који је ЈКП ,,ВиК“ доставило јавности.

У закључку Извештаја магистра Александра Ивковића  се налаже   једино могуће, и законски и технички спроводиво решење, а то је да се анализе на наведене параметре изврше у некој од лабораторија акредитованих за токсиколошке анализе, које постоје у иностранству. Параметри наведени у Извештају магистра Александра Ивковића се не раде у редовним анализама пијаће воде. 

Дакле, од 28.08.2018. године руководство ЈКП „ВиК“ има информацију о томе на које параметре треба урадити анализе, има упутство о томе коме треба да се обрати али оно то не чини до данашњег дана, већ прозива узбуњивача због, наводног, узнемиравања грађана, прећуткујући чињеницу да анализе на наведене параметре нису урађене, као и чињеницу да је узбуњивач добио незаконит отказ и да је злостављан на радном месту. Дакле, као и у уводу, нужно је поновити да је сплеткарење уместо знања, непотизам и  страначко запошљавање уместо здраве конкуренције, полуписменост уместо образовања реално стање ЈКП „ВиК“. Замена теза, полуистине и лажи не могу да промене чињеницу да су незнање и бахатост основне одлике рада овог јавног предузећа.

Из свега наведеног, захтевам да ми се ЈКП ,,ВиК“ јавно извини зато што ме је назвало лажним узбуњивачем, јер све што сам рекао и написао је истина и поткрепљено је доказима. У супротном ћу задовољење правде потражити на суду, као и више пута до сада. Моја намера није била да изазивам панику грађана, јер сам пријаву против ЈКП ,,ВиК“ поднео Јавном тужилаштву у Пожаревцу и Краљеву, а само узбуњивање је било унутрашње, односно код послодавца,  већ да бих указао на пропусте у раду  који могу или су изазвали последице по здравље грађана.  

Дарко Ненадић, узбуњивач