0205Услед високих температура које се ових дана крећу око четрдесет степени и на снази је црвени метеоаларм, потрошња воде се драстично повећава, па је из тих разлога из пожаревачког Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ упућен апел грађанима да је користе рационално. То је посебно важно због снабдевања виших градских зона, које у појединим деловима данаостају без пијаће воде.  Када је реч о исправности пожаревачке воде, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац Игор Веселиновић, истиче да је исправна по свим параметрима, што је остварено одређеним улагањима, као и да се ради на решавању старог проблема снабдевања виших зона у граду у време када се потрошња драстично повећава.

Наводи да је и у Костолцу, на изворишту „Ловац“, вода исправна. Извесни проблеми постоје са функционисањем постројења за прераду воде „Млава“, одакле се снабдевају Стари Костолац и Дрмно, али Веселиновић каже да решење постоји и да се у велико ради.

РЕШЕЊА ЗА ВИШЕ ЗОНЕ ГРАДА

              Узрок проблема уводоснабдевању друге и треће висинске зоне у Пожаревцу?

3221 - Igor Veselinovic VIK 3– Талас врућине који је захватио Србију довео је до наглог повећања потрошње воде, до тридесет посто у односу на уобичајену потрошњу. Алармантно у систему је то што смо се са 16.000 до 16.500 кубика производње воде на дневном нивоу, попели на 24.000  кубика дневно. Дакле то је затрећину више. То се дешава од преласка температуре ваздуха изнад 30 степени. Потрошња је нагло повећана у нижим деловима града, што доводи до проблема са дистрибуцијом воде другој и трећој висинској зони, односно вишим деловима града. То се манифестује тако што у појединим деловима дана те више зоне остају без воде, јер не стигнемо да упумпамо у систем довољну количину воде, тако да резервоари на другој висинској зони остају на минимуму, истиче директор и додаје:

-Апелујуемо на грађане да смање нерационалну потрошњу, јер очито да то није потрошња која је у нормалним условима потребна за функционисање породице. Реч је о пет до седам хиљада кубика воде која се троши на заливање башти, травњака, расхлађивање бетонских површина, пуњење базена и слично. Тиме се угрожавају основне потребе суграђана у другој и трећој висинској зони.

     Прекомерна потрошња у цифрама?

– У периоду када је температура ваздуха до тридесет степени, потрошња је уобичајена и тада испоручујемо 200 до 220 литара секундних дневно. Сада је испорука на 300 литара секундних дневно и опет немамо довољну количину воде. Дошли смо до техничког максимума, односно капацитета потисних цевовода из правца Изворишта „Кључ“ према граду. Кроз цевовод не можемо да прогурамо више од 300 до 320 литара секундних, што ствара проблем у дистрибуцији воде другој и трећој висинској зони, односно резервоарима у тим зонама.

Апелујемо на грађане да буду солидарни, смање потрошњу воде и да обезбедимо да сви имају воду на овим високим температурама. Неопходно је имати на уму да је вода ресурс, који је драгоцен и мора се чувати, каже Веселиновић.

  Репарација постројења за реверзну осмозу на Меминцу и даље повећање водозахвата на Великој Морави, решења су за снабдевање виших зона града?

             – Тренутно ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац ради на два пројекта. Један се односи на активирање Изворишта „Меминац“, односно постројења реверзне осмозе, за које је обезбеђено 96 милиона динара из сопствених средстава и средстава фонда за заштиту животне средине. Идеја нам је да репарацијом то гпостројења и изградњом неопходне пратеће инфраструктуре доведемо капацитет Изворишта „Меминац“ на 60 литара секундних ,што би уз капацитет којим Водовод тренутно располаже од 300 литара секундних са Изворишта „Кључ“, било укупно 360 литара.

Планирамо повећање још једног објекта на водозахвату на Великој Морави, како бисмо повећали и додатну количину наливне воде на Изворишту „Кључ“. Тиме би повећали капацитет Кључа и изнад 300 литара секундних. Радимо на томе да током ове године завршимо та два пројекта. Тренутно се ради на пројектно – техничкој документацији за оба пројекта и обезбеђена су средства за јесењу реализацију. Очекујемо да ћемо тиме повећати капацитет за око 100 до 150 литара секундних и доћи у ситуацију да и у условима повећане потрошње воде грађани не остану без воде.

ВОДА ИСПРАВНА ЗА ПИЋЕ

IMG_6273        Дневно праћење квалитета воде?

 – Вода у систему је здравствено исправна по свим параметрима, дакле микробиолошким, физичко – хемијским и органолептичким. На свим тачкама дневно пратимо квалитет воде и концентрацију нитрата. Систем је стабилан и не очекујемо проблем са концетрацијом нитратани у наредним месецима, јер смо у протеклом периоду, заједно са Градском управом, обезбедили довољне количине наливне воде.

  Како је решен проблем нитрата у Пожаревцу?

– Изведени су одређени грађевински захвати. У протеклих шест месеци радили смо на водозахвату „Морава“ обезбедили нових 40 литара секундних наливне воде. Продужетком цевовода до касете бр.5 обезбедили смо додатних 67 литара секундних наливне воде. Тако да сада за потребе хидрауличке завесе и заштите изворишта наливамо са 230 литара секундних, што омогућава безбедну производњу и упућивање до 300 литара секундних пијаће воде прем аграду.

 

СНАБДЕВАЊЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕКОСТОЛАЦ И ДРМНА

             -Снабдевање Костолца са Изворишта „Ловац“ је стабилно, без икаквих проблема. Постоји проблем са функционисањем постројења за прераду воде „Млава“, са којег се снабдевају села Стари Костолац и Дрмно. Реч је о замућености воде и органолептичким карактеристикама, али је вода у систему микробиолошки и физичко – хемијски,исправна.

У постројењу „Млава“ долази до растварања талога који се налази у цевоводима.Та су села у претходних тридесет година била прикачена на Водоизвориште „Ловац“, које је у себи имало гвожђа и мангана. Манган се депоновао и створио филм на цевима. Дошло је до скидања тог филма и замућења воде услед хидрауличких удара. Међутим, након што се вода испусти, она је бистра и исправна. То стање је привременог карактера. Услед тих органолептичких својстава, предузимамо све мере. Проверавамо и стање филтера пошто је то постројење саграђено 2010. године и две године је у оквиру „ТЕ-КО Костолац“ радило без адекватних оксидационих средстава. Потом, годину дана постројење није радило, па је затим од Водовода тражено да га поново активира. Годину дана се радило на томе да се стабилизује вода да буде за пиће, у чему се на крају и успело. Међутим, постоји сумња да је промена органолептике проблем истрошености филтерске испуне. Отуда смо са „ТЕ-КО Костолац“ договорили да се ураде анализе, односно узоркују филтерскеи спуне, како бисмо извршили замену ако је потребно.

             Радиће се и испирање цевовода од талога мангана. Тај је посао договорен са фирмом која је радила испирањеце вовода у Новом Саду, као и да, ако буде потребно, замени филтерск еиспуне. Предузимамо све мере заједно са „ТЕ-КО Костолац“, локалном самоуправом и месним заједницама и то ће бити решено, рекао је за наш лист директор ЈКП „Водовод и канализација“ Игор Веселиновић

                                                                                                                              А. М.

  


Саопштење  ЈКП Водовод и канализација:

Обавештење за грађане Градске општине Костолац

 Овом приликом због дезинформација које су се појавиле на друштвеним мрежама, о неисправности воде за пиће у систему водоснабдевања ЈКП ВиК Пожаревац РЈ Костолац, обавештавамо грађане и кориснике да је вода микробиолошки, физичко-хемијски и органолептички (укус и мирис) исправна тј. по свим параметрима у складу са важећом законском регулативом и правилником о исправности воде за пиће.

Квалитет и исправност воде се контролише свакодневно а контролу врше ЗЗЈЗ Пожаревац и Републички санитарни инспектор задужен за територију Града Пожаревца. Квалитет воде и капацитет водоизворишта Ловац у Костолцу је већ дуже време стабилан што обезбеђује снабдевање грађана здравом пијаћом водом.

У прилогу достављамо последњи извештај контроле воде који показује да је вода исправна по горе наведеним параметрима.

 

Обавештење за мештане Старог Костолца, Дрмна и дела насеља Канал:

 

У складу са примедбама грађана о појави замућености и променама укуса воде на точећим местима у инвидуалним стамбеним објектима које је настало као последица повећаног притиска у дистрибутивној мрежи, ЈКП ВиК Пожаревац, РЈ Костолац у наредном периоду предузеће активности на чишћењу дитрибутивне мреже (испирање, механичко чишћење),  које изискује демонтажу и измену појединих чворишта што може довести до прекида у водоснабдевању водом грађана насеља Стари Костолца, Дрмно и дела Канала. Ови радови ће се изводити због своје обимности (30 км дистрибутивне мреже) и специфичности,  наредних неколико недеља те ће се предузети снабдевање грађана пијаћом водом путем цистерни које ће по следећем распореду кружити на наведеним локацијама:

Костолац (Канал) од 8 до 12 часова:

  • Улица Десанке Максимовић (молитвени простор)
  • Улица Кнеза Лазара угао са улицом Кнеза Милоша
  • Улица Кнеза Лазара код Драгуља
  • Улица Милоша Обилића (брдо)

Стари Костолац од 12 до 16 часова:

  • Улица Кобалова (код Ђурђине продавнице)
  • Код школе
  • Код стадиона
  • Циган мала на брду

Село Дрмно од 16 до 20 часова:

  • Центар
  • Код школе

      •  Контењер насеље

Share.

Comments are closed.

Skip to content