2020-05-23T09:06:30+02:00 23. маја, 2020. 09:05 |

Ђаци код куће, наставници у школи

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ

Од 15. марта када је уведено ванредно стање и ученици и наставници Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу морали су да се прилагоде новонасталој ситуацији и организацији наставе. По упутству Министарства просвете приступило се онлајн часовима са ђацима. На сајту школе је постављен програм и ученици су могли да преузимају и прате наставне јединице које би иначе слушали да су ишли редовно у школу. Поред тога, могли су да користе и наставу коју је организовало Министарство просвете преко РТС-а.

Међутим, пошто је пољопривредна школа стручна и има  специфично градиво, већина наставе је праћена и организована преко сајта школе, наглашава директор Видоје Вукашиновић:

-Наставници су изузетно одговорно прихватили нови начин рада и квалитетно припремали наставу. Ученици су такође показали велику одговорност и на наше задовољство, информатичку писменост. Имамо ученика који су далеко активнији на овај начин него да су у школи пратили часове. Чињеница је да је наставницима било потребно више времена за припрему и да су више радили јер је индивидуални приступ ученицима другачији него у учионици.

 

ПРАКТИЧНА ОНЛАЈН НАСТАВА

Видоје Вукашиновић

Осим теоретских часова у Пољопривредној као стручној школи за ученике се организује и практична настава. За будуће стручњаке у овим областима она је веома важна како би се након завршетка школе оспособили да квалитетно обављају послове у свом професионалном делокругу. Због немогућности да јој ученици присуствују у школи донета је одлука да се блок настава, сходно условима такође организује електронски:

-Нама сада почиње практична блок настава где се теоретска знања стицана у овој школи спајају и обрађују, наставници који је држе долазе у школу по распореду који је направљен и снимају све активности које су програмом предвиђене. Дакле, све оно што се ради у винограду, воћњаку, пластенику, хладњачи у процесу производње се снима и то се шаље групи ученика који потом попуњавају дневнике, постављају питања… На тај начин, онлајн практичном наставом потврдиће се сазнања стицана у клупи. Другог начина немамо, јер још није дозвољено да ученици долазе у школу, каже Вукашиновић.

Практична настава као специфичност Пољопривредне школе траје све до 7. августа тако да ће преко целог лета бити посла, јер је важно и да ученици испрате све послове око жетве. 

Економија 

По многочему Пољопривредна школа је специфична и јединствена и у односу на све друге средње стручне школе. Доста тога се учи и ради под отвореним небом и посао је везан за биљну и сточарску производњу. Мини фарме крава, оваца и свиња, као ни виноград, пластеници, воћњаци, пшеница, нису могли да чекају ученике којима је то обука и стицање стручних знања и тај посао је морао да се организује на други начин, каже директор Видоје Вукашиновић:

-То је требало све организовати јер је постављено за обуку ђака, а ђака нема. Морали смо да укључимо ваннаставно особље и све оне који су могли да раде, тако да су радници на одржавању хигијене, помоћни радници и сви други са наставницима практичне наставе били у нашим погонима да би одржали производњу да не би пропала. Остварили смо план сетве, у повртарству све смо засновали. Ми то морамо да одржимо и сачувамо да би следеће школске године било спремно за ученике. У другим школама попут машинске, радионица може да се закључа, али овде у пољопривредној не, јер би све пропало.

МАТУРАНТИ

За завршни испит Пољопривредна школа „Соња Маринковић“ је добила  јасна упутства од Министарства просвете, каже директор Видоје Вукашиновић и додаје:

 -Завршни испит се уклапа малтене у онај исти календар који је и био и треба да се заврши до 12. јуна. Ученици завршавају са теоретском наставом, имају припремну онлајн наставу и на исти начин ћемо организовати и пробно тестирање за матуранте. Тест је такође прилагођен новим условима и биће обухваћено градиво пређено до 1. марта. Сам испит ће се организовати у школи уз упутство да у учионици не сме бити више од 10 ученика са свим мерама заштите.

Практични завршни испит организоваће се у самој школи за све образовне профиле јер за то постоје услови сем за месаре који ће га полагати код партнера где је и реализована практична настава. 

                                                                                                                 Д. Д.