2018-05-09T14:36:10+02:00 9. маја, 2018. 14:36 |

Дозвољена употреба воде у Триброду и Куману

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ обавестило је кориснике  водоводне мреже  у насељима Куманe и Трибродe да је у овим селима дозвољена употреба воде из сеоског водовода  за пиће и припрему хране, сходно мишљењу  о здравственој безбедности Завода за јавно здравље Пожаревац.

Вода је здравствено безбедна (физичко – хемијски и микробилошки исправна) у складу са граничним вредностима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.