Након избора за националне савете националних мањина, одржаних 4. новембра, формиран је Савет словеначке националне мањине.

Конститутивна седница одржана је у суботу, 24. новембра. Седницу је сазвао министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић,

како би били потврђени мандати и конституисан Савет за наредне четири године.  

Том приликом је мандат потврђен и представнику словеначке националне мањине из Браничевског округа, Костолчанину Саши Радићу, који је такође незванични кандидат за председника Извршног одбора Националног савета Словенаца.

Након конститутивне седнице одржана је и прва редовна седница на којој је за председника Националног савета словеначке националне мањине у Србији изабран Саша Вербич, носилац листе „Словенци заједно – Slovenci skupaj“, којем је ово други мандат на поменутој функцији.

Пројекат „Словенци  Браничевског округа“ суфинансира Министарство културе и информисања РС Projekt „Slovenci Braničevske regije“ sofinancira Ministrstvo za kulturo in informiranje RS 
Серијал текстова биће објављиван на српском и словеначком језику.
(ПРЕВЕДЕНО НА СЛОВЕНАЧКИ)

Ustanovljen je bil nov Svet Slovencev v Srbiji

Po volitvah v nacionalne svete nacionalnih manjšin, ki so potekale 4. novembra, je bil ustanovljen Svet slovenske nacionalne manjšine.

Ustanovitvena seja je potekala v soboto, 24. novembra. Sejo je sklical minister za državno upravo in lokalno samoupravo Branko Ružić, z namenom potrditve mandatov in ustanovljenega Sveta za naslednja štiri leta.

Ob tej priložnosti je bil mandat potrjen tudi predstavniku slovenske narodne manjšine iz Braničevske regije, Kostolčaninu Saši Radiću, ki je obenem tudi neuradni kandidat za predsednika Izvršilnega odbora Nacionalnega sveta Slovencev.

Po ustanovitveni seji je potekalo prvo redno zasedanje, na kateri je bil za predsednika Nacionalnega sveta slovenske nacionalne skupnosti v Srbiji izvoljen Saša Verbič, nosilec liste »Slovencev zajedno – Slovenci skupaj«, kateremu je to drugi mandat na omenjenem položaju.

  • Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства   /   Stališča, izražena v podprtem medijskem projektu, ne odražajo stališč naročnika 
Share.

Comments are closed.

Skip to content