„ТЕ – КО КОСТОЛАЦ“ – ИЗ СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Гипс произведен у ТЕ „Костолац Б“ почетком септембра уписан је у REACH пропис ЕУ о регистрацији, процени, одобрењу и ограничењу хемикалија, што ће олакшати његову продају у земљама Европске уније, а у току је прикупљање неопходне документације за упис и електрофилтерског пепела у REACH пропис. Према речима Татјане Војводић, шефа Службе за управљање заштитом животне средине у огранку „ТЕ-КО Костолац“ веома је значајно то што REACH укључује и одређене одредбе применљиве на материјале, као што је костолачки. Војводићева још истиче да је циљ да се на тржишту Србије и Европске уније прода што већа количина насталог гипса и смање трошкови одржавања депоније гипса. Електрофилтерски пепео, који настаје у процесу производње електричне енергије сагоревањем угља у котловима обе термоелектране, по количини је највећи отпад у огранку „ТЕ-КО Костолац“. Електрофилтерски пепео има примену у грађевинарству и сваке године у огранку „ТЕ-КО Костолац“ организује се продаја ове врсте отпада, који је по урађеној анализи окарактерисан као неопасан отпад.

Татјанa Војводић

       − Циљ је да повећамо продају и смањимо количине електрофилтерског пепела које се одлаже на депонију ПК „Ћириковац“. То захтева велику инвестицију, која знатно може да се умањи ако направимо добре услове за пласман ове врсте отпада, објашњава Војводићева. 

         Поред пепела, изградњом постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ „Костолац Б“, влажним поступком уз коришћење кречњака као реагенса за третман димних гасова у циљу смањења садржаја сумпорових оксида у димним гасовима, добија се гипс као неопасан отпад. Рад постројења у континуитету је знатно смањио количину сумпорових оксида на 200 милиграма по кубном метру, што представља велики учинак на побољшање квалитета ваздуха. 

         − Огранак „ТЕ-КО Костолац“ је први у Србији у марту 2021. уписао гипс у Регистар нуспроизвода. Гипс је преко посредника извезен у Румунију, у фабрику за производњу гипсаних плоча. Извоз гипса траје и 2022. године. Квалитет гипса добијеног у процесу одсумпоравања димног гаса у потпуности одговара за производњу гипсаних производа, што су потврдили корисници из Румуније. До сада је извезено 84.000 тона гипса као нуспроизвода, каже Војводићева и додаје:

        − Служба за управљање заштитом животне средине има два одељења: за управљање заштитом животне средине: за термоелектране и за површинске копове. Послове праћења утицаја емисија у води, ваздуху, земљишту, затим количине насталог отпада, праћење буке  и радиоактивност, обављају запослени у оба одељења. Мониторинг је урађен на основу студија утицаја на животну средину термоенергетских објеката термоелектрана „Костолац А“ и „Костолац Б“, депоније пепела ПК „Ћириковац“, као и ископа девет милиона тона угља са ПК „Дрмно“. Све то је у складу са захтевима законске регулативе и мерама за заштиту животне средине, које су обавезујуће за огранак ТЕ-КО „Костолац“. Иначе, управљање отпадом заузима значајно место у надлежностима оба одељења службе. На самом почетку рада направљен је каталог отпада, а за сваки отпад је акредитована лабораторија урадила карактеризацију. Војводићева истиче да отпад настаје у редовном раду, али и у ремонтним активностима и да постоји опасан и неопасан отпад који се предају на трајно збрињавање овлашћеним оператерима у складу са Законом о управљању отпадом. 

                                                                                                                              Р. Н

        

Share.

Comments are closed.

Skip to content