2021-08-13T09:39:39+02:00 13. августа, 2021. 09:39 |

Голубац добија обилазницу

Путеви Србије расписали су тендере за израду просторних планова подручја посебне намене идејних пројеката и студија оправданости за изградњу брзих саобраћајница Голубац–Доњи Милановац–Брза Паланка и Кладово–Неготин.

Први тендер односи се на пројектовање коридора брзих саобраћајница Голубац–Доњи Милановац–Брза Паланка и Кладово–Неготин.

За овај коридор већ су урађени генерални пројекат и претходна студија оправданости.

Подсетимо, коридор трасе ових брзих саобраћајница повезаће деоницу брзе саобраћајнице која се простире од петље Пожаревац на аутопуту Београд – Ниш, преко Пожаревца, Великог Градишта и Голупца са Доњим Милановцем и Брзом Паланком, као и Кладово са Неготином преко Брзе Паланке. Траса је дужине око 146 км, а састављена је од деоница Голубац – Кожица–Бољетин-Стара Орешковица, Брза Паланка и Кладово–Неготин.

Вредност посла је 500 милиона динара, а тендер истиче 7. септембра.