2021-02-05T10:49:53+01:00 5. фебруара, 2021. 10:49 |

Градиће се северни колектор у Пожаревцу

Градска управа Пожаревца расписала је јавну набавку за изградњу прве фазе северног колектора кишне канализације у Пожаревцу.

Процењена вредност јавне набавке износи 53.626.805 динара без урачунатог пореза и финансира се из буџета града. Рок за подношење понуда је 19. фебруар до 10 часова. Рок за завршетак радова је 31. децембар 2021. године, а оквирни период за извођење радова је од марта до децембра. Гарантни рок за изведене радове је минимум две године.

Слив северног колектора има површину 3,49 метара квадратних, а сам колектор је подељен на три деонице.

Северни колектор 1 поркрива део улице Војске Југославије до улице Узун Миркове.  Северни колектор 2 иде улицом Братства и јединства од Узун Миркове преко Приштинске до улице Раде Слободе.  

Северни колектор 3 креће као отворени канал од угла Првомајске и Дрварске и иде Дрварском до Ратарске, па од Ратарске до раскрснице са Голубачком.