2020-12-01T21:12:35+01:00 2. децембра, 2020. 07:00 |

Градња канализације у Голупцу

У протекле четири године у општини Голубац реализовано је више од 30 капиталних пројеката  средствима  из ИПА фондова Европске Уније и  Програма прекограничне сарадње  Румунија-Србија, као и из буџетских средстава. 

У овој подунавској општини у току су радови на изградњи канализације у граду Голупцу  у оквиру имплементације заједничке стратегије управљања отпадним водама у хидролошком сливу Дунава у оквиру реализације програма прекограничне сарадње Румунија-Србија. Вредност радова је 40.713.624,75 динара, а обезбеђена  су програма прекограничне сарадње Румунија-Србија уз учешће Општине Голубац од 15 одсто.

Радови на  канализационом систему до сада су реализовани  у  улицама Лазе Лазаревића, Косовска, Царице Милице, Војводе Степе и Бранислава Нушића, а укупна дужина новоизграђене канализације је  2.619 метара.

Завршетак радова на канализацији у Голупцу планиран је у мају 2021.године, до када ниједна улица у Голупцу неће више бити без канализације. 

Осим Голупца, изградња канализације планира се  свим насељима на подручју Општине. Урађени  су пројекти за десет  месних заједница.