У циљу промоције посредовања (медијације), као алтернативног  начина решавања спорова, а у складу са Упутством за унапређење медијације у Републици Србији по Закону о посредовању у решњавању спорова (“Службени гласник РС“, бр. 55/2014), Привредни суд у Пожаревцу закључио је Протоколе о сарадњи у примени посредовања као алтернативног начина решавања спорова мирним путем, са три јавна предузећа у Пожаревцу и то: ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ЈКП “Водовод и канализација“ Пожаревац и ЈКП “Комуналне службе“ Пожаревац.

Сврха закључења Протокола о сарадњи је непосредна примена правног института посредовања, као алтернативног начина решавања спорова, у смислу решавања спорних односа које наведена јавна предузећа имају са корисницима својих услуга на бржи, јефтинији и ефикаснији начин решавања спорних односа.

Share.

Comments are closed.

Skip to content