2018-07-11T23:38:56+02:00 11. јула, 2018. 23:38 |

Изградња индустријског колосека у Костолцу

Изградња индустријске пруге од станице „Стиг“ до термоелектране „Костолац Б“ реализује се планираном динамиком. Комплетан завршетак радова на прузи дугој 21 километар очекује се након завршетка изградње делова новог постројења Б3. Овај пројекат, који је део прве фазе кинеског кредитног аранжмана, реализује само српска страна. Вредност пројекта је 14 милиона долара. Урађена је комплетна пројектна документација и завршено је 40 одсто свих планираних радова.

           Пројекат је израдио Саобраћајни институт „ЦИП“ из Београда, а извођач радова је група понуђача, коју предводи италијанска Компанија „Italiana Costruzioni“ са групом домаћих понуђача са фирмом „Bauwеsen“ из Лазаревца на челу.

          − Уговор којим се регулишу односи у станици „Стиг” са „Инфраструктуром железнице Србије“ потписан је у фебруару 2018. године и створили су се услови за реализацију радова на првих 150 метара у станици „Стиг“. Са „Инфраструктуром железнице Србије“ уговорен је и завршен ремонт колосека у станици „Стиг“, рекао је Небојша Мишић, пројект-менаџер за прву фазу кинеског кредита.

              Он је додао да је извођач радова почео са послом 20. октобра 2017. године на осталим деоницама, које су уведене у посед.

Прва фаза кинеског кредита

          Уговором ЈП ЕПС и кинеске Компаније ЦМЕК, који је потписан 8. децембра 2010. а ступио на снагу 26. децембра 2012. године, дефинисана је прва фаза пакета пројекта ТЕ „Костолац Б“. Три пројекта из ове фазе: реконструкција блокова Б1 и Б2 и изградња система одсумпоравања за ТЕ „Костолац Б“, завршена су. У току су изградња индустријског колосека и пристаништа.

              Огранак „ТЕ-КО Костолац“ је у сарадњи са ЦИП-ом анализирао и дефинисао измене и обим радова у кругу ТЕ „Костолац Б“, које ће настати због изградње новог блока Б3. Са извођачем радова, који гради нови блок, усаглашени су послови у кругу електране. Неке активности на изградњи пруге мораће да сачекају завршетак радова на деловима постројења Б3 и тада ће бити завршена комплетна пруга у ТЕ „Костолац Б“.

              Изградња колосека почела је најпре на деловима за које није било сметњи са парцелама. Досад је извођач уведен у посед на делу који је у кругу ТЕ „Костолац Б“, као и на делу трасе око села Дрмно. Решено је увођење у посед на још 500 метара трасе, а очекује се да се брзо реши и преосталих 500 метара, тако да ће бити обезбеђена траса у пуном обиму.

             − Демонтиран је стари колосек, завршен је ископ старог застора и тампона до кота новопројектоване постељице. У току је обрада постељице са геодетским снимањем и испитивањем збијености, следи израда насипа од шљунка, насипање тампон слоја, завршна обрада тампонског слоја са испитивањем, израда АБ пропуста, насипање туцаника и монтажа прагова, прибора и шина, као и девијација пута око села Дрмно, каже Мишић.

              У ТЕ „Костолац Б“ ради се на колосецима 2, 3 и 6, измешта се и водовод због колизије са пругом на неколико локација. Извођач је започео електричарске радове у станици „Стиг“, а „Инфраструктура железнице“ је у овој станици завршила реконструкцију колосека 4. Потписан је уговор за подизање далековода на траси пруге.

             − Испоручено је првих 12.000 прагова за пругу. Преостали, око 20.000 комада, почели су да пристижу крајем јуна. Из Пољске долази 1.600 тона шина. Испорука првих 800 тона је планирана за средину јула, а преостале количине за средину септембра. Извођач радова већ испоручује скретнице и до сада је стигло девет скретница са одговарајућим праговима, објаснио је Мишић.

                                                                                                                            Р.Н.